Racordare producători energie electrică

I. Ghid de racordare a producătorilor

I. Ghid de racordare a producătorilor

II. Lista utilizatorilor cu avize tehnice de racordare, contracte de racordare si certificate de racordare, conform Ordinului ANRE nr. 52/2021

ZONA TRANSILVANIA NORD

ANEXA 9.1 – Lista cu avizele tehnice de racordare (ATR) şi contractele de racordare (CR) emise pentru instalaţii de producere energie electrică din surse regenerabile
ANEXA 9.2 – Lista cu certificatele de racordare (CfR) emise pentru instalaţii de producere energie electrică din surse regenerabile
ANEXA 9.3 – Lista cu instalaţiile de producere energie electrică din SRE în faza de elaborare studiu de soluţie în vederea obţinerii ATR

ZONA TRANSILVANIA SUD

ANEXA-9.1 – Lista operatorilor economici cu avize tehnice de racordare
ANEXA-9.2 – Lista operatorilor economici care au contracte de racordare la reţele
ANEXA 9.3 – Lista cu instalaţiile de producere energie electrică din SRE în faza de elaborare studiu de soluţie în vederea obţinerii ATR

ZONA MUNTENIA NORD

ANEXA-9.1 – Lista operatorilor economici cu avize tehnice de racordare
ANEXA-9.2 – Lista operatorilor economici care au contracte de racordare la reţele
ANEXA 9.3 – Lista cu instalaţiile de producere energie electrică din SRE în faza de elaborare studiu de soluţie în vederea obţinerii ATR

III. Certificate producatori

CEF, CE, GGS – Lista certificatelor de conformitate tehnica acordate

IV. LISTA INVERTOARELOR PENTRU CARE AU FOST TRANSMISE LA OPERATORUL DE DISTRIBUȚIE DOCUMENTE DE CERTIFICARE ŞI RAPOARTE DE TESTE CONFORM STANDARDELOR ȊN VIGOARE

LISTA INVERTOARELOR

V. CONDIŢII TEHNICE PENTRU GENERATOARE MONTATE ÎN INSTALAȚIILE PROSUMATORULUI

CONDIŢII TEHNICE

VI. NOTIFICĂRI DE FUNCȚIONARE A CENTRALELOR

NOTIFICĂRI DE FUNCȚIONARE

PLATFORMĂ ON-LINE pentru racordare la rețea și obținere avize de amplasament:

ZONA TN (Cluj, Bihor, Maramureș, Satu-Mare, Bistrița-Năsăud, Sălaj)

ZONA TS (Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu)

ZONA MN (Brăila, Buzău, Dâmbovița, Galați, Prahova, Vrancea)