Racordare la rețea
Ghid racordare la rețea
Cereri de racordare​ | Documente anexate cererii de racordare

Cererile tip de racordare sunt diferenţiate funcţie de categoria de utilizator din care face parte solicitantul:

Consumator Casnic
Document anexat cererii de racordare Distribuție Energie Electrică România
Consumator (mic) Noncasnic
Document anexat cererii de racordare Distribuție Energie Electrică România
Consumator (mare) Noncasnic
Document anexat cererii de racordare Distribuție Energie Electrică România
Producător
Document anexat cererii de racordare Distribuție Energie Electrică România
Autoproducător
Document anexat cererii de racordare Distribuție Energie Electrică România
Prosumatori
Document anexat cererii de racordare Distribuție Energie Electrică România

Persoane fizice si juridice care au puterea instalata pe producere <= 400kW;
Autoritati publice locale indiferent de puterea instalata pe producere

Cerere Loc consum si producere nou (Anexa 1)
Notificare Loc consum existent (Anexa 2)
Notificare Loc consum si producere existent actualizare CRR (anexa 3)
Cerere Loc consum existent Spor de Putere (Anexa 1)
Cerere de racordare prosumator – prin programe de finantare.
Notificare prosumatori si proiecte demonstrative – Pi mai mica sau egală cu 10,8 kW, conexiune diferita de trifazic (Anexa 5)
Persoane fizice si juridice care au puterea instalata pe producere > 400kW

IMPORTANT !!! Cererea de racordare va fi însoțită de următoarele documente, după cum urmează:

Declaratie autenticitate date
Obligatoriu pentru toate tipurile de cereri
Model imputernicire
În cazul în care cererea se depune prin împuternicit
Nota de informare generală privind prelucrarea datelor cu caracter personal
În cazul persoanelor fizice

Elaborare Studiu de Soluție cu Terți

Convenție de Atribuire Sucursală

Cereri de incheiere contracte de racordare

1. Consumatori clienti casnici cu instalatie de racordare noua sau spor de putere, Prosumatori clienti casnici cu instalatie de racordare noua sau spor de putere, Prosumatori clienti casnici indiferent de puterea instalata a instalatiei de producere, fara evacuarea in retea a puterii produse cu instalatie de racordare noua sau spor de putere (conform Ordinului ANRE nr. 18/2022).

2. Toate tipurile de solicitari, cu exceptia celor de la pct. 1

INSTRUCȚIUNE privind stabilirea costurilor aferente lucrărilor de întărire generale de care beneficiază mai mulți utilizatori pentru racordarea locurilor de producere/locurilor de consum și de producere (avizată cu aviz ANRE nr. 64/14.12.2022)
PROCEDURĂ privind asigurarea accesului la rețea (în curs de actualizare)

PLATFORMĂ ON-LINE pentru racordare la rețea și obținere avize de amplasament:

ZONA TN (Cluj, Bihor, Maramureș, Satu-Mare, Bistrița-Năsăud, Sălaj)

ZONA TS (Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu)

ZONA MN (Brăila, Buzău, Dâmbovița, Galați, Prahova, Vrancea)