Cereri de racordare

Documente anexate cererii de racordare

Cererile tip de racordare sunt diferenţiate funcţie de categoria de utilizator din care face parte solicitantul:

IMPORTANT !!! Cererea de racordare va fi însoțită de următoarele documente, după cum urmează:


Elaborare Studiu de Soluție cu Terți

Cereri de incheiere contracte de racordare

1. Consumatori clienti casnici cu instalatie de racordare noua sau spor de putere, Prosumatori clienti casnici cu instalatie de racordare noua sau spor de putere, Prosumatori clienti casnici indiferent de puterea instalata a instalatiei de producere, fara evacuarea in retea a puterii produse cu instalatie de racordare noua sau spor de putere (conform Ordinului ANRE nr. 18/2022)

2. Toate tipurile de solicitari, cu exceptia celor de la pct. 1