Siguranța utilizatorului
Siguranța utilizatorului
DEER atrage atenţia asupra faptului că intervenţiile neautorizate în instalaţiile de distribuţie a energiei electrice, la liniile aeriene, cablurile subterane, panourile electrice, staţiile şi posturile de transformare reprezintă un real pericol pentru cei implicaţi în astfel de acţiuni.


Aceste intervenții neautorizate asupra rețelelor de distribuție a energiei electrice duc la supraconsum și sunt, de cele mai multe ori, cauza apariției unor deranjamente colective și întreruperi în distribuția cu energie electrică. Din această cauză sunt afectați și cetățenii de bună credință, care respectă legislația în vigoare.
Siguranța utilizatorului

❌ Este strict interzisă atingerea tablourilor electrice, firidelor sau cutiilor de distribuţie a energiei electrice;

❌ Este strict interzisă sustragerea de componente din instalaţiile de distribuţie a energiei electrice;

❌ Este strict interzisă executarea de lucrări de construcţii sau săpături în zonele de siguranță și protectie a instalatiilor de distribuţie, fără avizul/aprobarea din partea DEER;
❌ Este strict interzisă atingerea stâlpilor sau a conductoarelor (cablurilor), inclusiv a celor căzute pe sol şi nu este permis accesul persoanelor neautorizate în zonă;

❌Este obligatoriu să fie respectate indicaţiile de pe inscripţiile de interzicere și avertizare amplasate pe instalaţiile de distribuție a energiei electrice;

❌Este strict interzisă escaladarea stâlpilor care susțin liniie electrice aeriene;
❌Este strict interzisă branșarea ilegală la rețeaua de distribuție a energiei electrice prin metode artizanale de ocolire a măsurării întregii cantități de energie, atât prin intervenții asupra contoarelor, cât și prin conectarea directă;

Siguranța utilizatorului

❌Este strict interzisă efectuarea de defrişări în zonele de protecţie ale liniilor electrice aeriene fără avizul/aprobarea DEER;

❌Este strict interzisă manevrarea obiectelor metalice (schele, scări, ţevi, sârme etc.) în apropierea sau sub liniile electrice aeriene;
❌Este strict interzisă folosirea uneltelor de pescuit din fibră de carbon sub/sau în apropierea liniilor electrice aeriene;

❌Este strict interzisă lansarea de drone, baloane, zmeie, avioane de jucărie etc. în apropierea liniilor electrice aeriene;

❌Este strict interzisă amplasarea de bannere/afișe/panouri publicitare/instalații de iluminat sau indicatoare rutiere pe elemente din sistemul de distribuţie a energiei electrice, fără avizul/aprobarea DEER;

❌Este interzis accesul personalului neautorizat în incintele (închise, îngrădite) instalațiilor electrice.

DEER solicită consumatorilor care observă conductoare (cabluri) căzute la pământ sau alte situaţii neconforme, să anunţe de urgenţă astfel de situații la numerele de telefon: (prefix județ) +929, apel taxabil cu tarif normal sau Telverde: 0800.400.929 (zona Transilvania Nord), 0800.500.929 ( zona Transilvania Sud), 0800.500.205 (zona Muntenia Nord).

DEER nu își asumă vreo răspundere în cazul nerespectarii regulilor minimale indicate mai sus, iar încălcarea acestora cu bună știință poate fi considerată infracțiune și pedepsită conform legii.

PLATFORMĂ ON-LINE pentru racordare la rețea și obținere avize de amplasament:

ZONA TN (Cluj, Bihor, Maramureș, Satu-Mare, Bistrița-Năsăud, Sălaj)

ZONA TS (Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu)

ZONA MN (Brăila, Buzău, Dâmbovița, Galați, Prahova, Vrancea)