Contractare serviciu de distribuție energie electrică

Contractarea serviciului de distribuție

Documente necesare în vederea încheierii contractului de distribuţie a energiei electrice

 1. Cerere tip pentru încheierea contractului de distribuţie a energiei electrice
 2. Certificat de înmatriculare/codul unic de înregistrare la Registrul Comerţului – copie*
 3. Certificat de înregistrare fiscală – copie*
 4. Certificat constatator eliberat de Oficiul Comerțului din care să rezulte persoana îndreptățită să reprezinte societatea*
 5. Licenţă de furnizare – copie*
 6. Anexa 2.12 la convenția de măsurare însumare a valorilor măsurate aprobate. Formula de calcul pentru consumul însumat al furnizorului din cadrul PRE /zonă de licență, inclusiv codul ETSO**
 7. Anexa 2.16 la convenția de de măsurare însumare a valorilor măsurate aprobate.  Formula de calcul pentru energia electrică schimbată cu alte rețele electrice de distribuție pentru contractele încheiate cu clientul final care are licență de Operator de distribuție pentru instalațiile electrice amplasate pe platforma aflată în gestiunea acestuia.
 8. Datele necesare pentru completarea contractului :
 • Denumirea furnizorului/utilizatorului,
 • sediul social

                      în localitatea ……………….,

                     judeţul/sectorul ……………,

                     str……………….. nr. …………,

                    cod poştal ……………………..,

 • e-mail ………………………………..,
 • telefon ………………..,
 • fax ………………….,
 • înregistrată la oficiul registrului comerţului cu numărul ……………………,
 • CUI nr. …………………….,
 • cont nr. ………………………………….. deschis la Banca ………………….,
 • titular al Licenţei de furnizare a energiei electrice nr ………………., **
 • reprezentată legal prin ……………………., având funcţia de ……………….., în calitate de furnizor/utilizator, pe de altă parte,
 • Data solicitată pentru începerea derulării contractului
 • Adresa de e-mail destinată pentru primirea facturilor pentru serviciul de distribuție
 • Adresa de email destinată pentru primirea datelor în format cadru
 • Adresa de e-mail destinată pentru primirea curbelor de sarcină
 • Semnatarii contractului din partea furnizorului: Nume Prenume/funcție
 • Codul UUID-ul din POSF **

Notă:

* Documente solicitate numai pentru furnizorul/utilizatorul care nu a mai avut contract de distribuţie pe zona de licenţă a DEER

** Documente care sunt obligatorii numai pentru contractele încheiate de către Operatorul de Distribuție cu Furnizorul de Energie Electrică

Exemplu Formular
Distribuție Energie Electrică

Furnizorii de energie electrică

Lista furnizorilor de energie electrică atestați de ANRE poate fi consultată pe situl ANRE la adresa: https://anre.ro/wp-content/uploads/2023/05/Lista-titulari-licenta-31.01.2023.pdf

PLATFORMĂ ON-LINE pentru racordare la rețea și obținere avize de amplasament:

ZONA TN (Cluj, Bihor, Maramureș, Satu-Mare, Bistrița-Năsăud, Sălaj)

ZONA TS (Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu)

ZONA MN (Brăila, Buzău, Dâmbovița, Galați, Prahova, Vrancea)