Convenția de Consum
Convenția de Consum
Conectăm Viitorul prin Distribuție Eficientă de Energie Electrică în România!

Având în vedere obligațiile OD ce rezidă din Ordinul ANRE 235/2019 în ceea ce privește implementarea soluției de estimare pe baza convenției de consum, precizăm că forma în care se vor pune la dispoziție furnizorilor datele de consum prevăzute la art. 44^1 alin (2) al ordinului precizat mai sus este următoarea:

sucursale
Convenția de Consum

Fișierele conțin date de consum lunare pentru toți utilizatorii, citite cu altă periodicitate decât cea strict lunară (citite lunar, dar în cursul lunii, la 3 sau 6 luni) din portofoliul fiecărui furnizor.

În ceea ce privește modalitatea de comunicare a acestor date către furnizori, facem precizarea că aceasta se va realiza prin intermediul unor fișiere de tip CSV, XLS sau XLSX transmise prin e-mail.

PLATFORMĂ ON-LINE pentru racordare la rețea și obținere avize de amplasament:

ZONA TN (Cluj, Bihor, Maramureș, Satu-Mare, Bistrița-Năsăud, Sălaj)

ZONA TS (Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu)

ZONA MN (Brăila, Buzău, Dâmbovița, Galați, Prahova, Vrancea)