Conformitate
Conformitate

Societatea Distribuție Energie Electrică Romania asigură un mediu competitiv și desfășurarea nediscriminatorie, independentă a procesului decizional si a activității de distributie a energiei electrice față de operatorul integrat pe verticală, în conformitate cu prevederile Directivei 2009/72/CE, privind normele comune pentru piața internă a energiei electrice și de abrogare a Directivei 2003/54/CE, reformată de Directiva (UE) 2019/944, prevederi care au fost transpuse în legislaţia naţională în Legea nr. 123/2012 a energie electrice și gazelor naturale (cu modificările și completările ulterioare).

În conformitate cu prevederile Ordinului ANRE nr. 97/2021 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea programului de conformitate şi desemnarea agentului de conformitate de către operatorii de distribuţie de energie electrică/gaze naturale şi de către operatorii de înmagazinare a gazelor naturale care fac parte dintr-un operator economic integrat pe verticală şi de modificare şi completare a Condiţiilor generale asociate licenţei pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice de către operatorii economici concesionari ai serviciului de distribuţie a energiei electrice, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 73/2014, a Condiţiilor-cadru de valabilitate a licenţei de operare a sistemului de distribuţie a gazelor naturale, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 84/2014, şi a Condiţiilor-cadru de valabilitate asociate licenţei pentru desfăşurarea activităţii de operare a sistemului de înmagazinare subterană a gazelor naturale, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 109/2018, operatorii de distribuţie a energiei electrice elaborează programe de conformitate, care conţin măsuri asumate pentru a garanta excluderea practicilor discriminatorii în relaţia cu ceilalţi participanţi la piaţa de energie electrică, reguli pentru accesarea informaţiilor şi stabilesc obligaţii specifice impuse angajaţilor pentru realizarea obiectivului de independenţă, conform prevederilor Legii 123/2012.

În temeiul dispozițiilor Ordinului ANRE 97/2021, operatorii de distribuție au obligația, desemnării unui agent de conformitate, complet independent în raport cu structurile de decizie, care asigură monitorizarea adecvată a respectării Programului de conformitate, întocmește și comunică la ANRE Raportul cu privire la implementarea măsurilor din Program.

În conformitate cu prevederile Avizului ANRE nr. 66/20.12.2023, funcția de agent de conformitate al societății DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A., începând cu data de 01.01.2024, este ocupată de domnul Dascălu Vlad Tudor.

Date de contact:

Programe de conformitate

PLATFORMĂ ON-LINE pentru racordare la rețea și obținere avize de amplasament:

ZONA TN (Cluj, Bihor, Maramureș, Satu-Mare, Bistrița-Năsăud, Sălaj)

ZONA TS (Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu)

ZONA MN (Brăila, Buzău, Dâmbovița, Galați, Prahova, Vrancea)