Asistență în caz de întreruperi

Asistență în caz de întreruperi

Întreruperile de tensiune pot fi tranzitorii ( sub 1s.), scurte (sub 3 min.) și lungi. Cele tranzitorii sunt cauzate în general de manevre automate în instalațiile de distribuție, cele scurte de manevre sau de funcționarea protecțiilor în cazul defectelor trecătoare, iar cele lungi de lucrări planificate, incidente și deranjamente.

1. Întreruperi planificate
Întreruperile planificate în alimentarea cu energie electrică sunt necesare pentru:

■ realizarea lucrărilor de mentenanță periodică a instalațiilor,
■ realizarea unor lucrări de extindere, modernizare, retehnologizare a rețelelor de distribuție energie electrică de înaltă, medie și joasă tensiune.
■ intervenții necesare pentru a împiedeca avarii iminente (lucrări accidentale).

Conform Standardului de performanță pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, întreruperile planificate se anunță direct în scris/telefonic consumatorilor, în mass media și pe pagina de internet a operatorului de distribuție astfel:

■ în scris, sau telefonic, cu minimum 15 zile lucrătoare înainte de data de începere a lucrărilor, în cazul clienților noncasnici mari precum și în cazul clienților vulnerabili, din motive de sănătate/vârstă. Pentru aceste categorii de clienți, OD retransmite anunțul cu privire la data întreruperii, cu 5 zile lucrătoare înainte de data de începere a lucrărilor;
■ prin site și mass media (minim presă) cu minimum 5 zile lucrătoare înainte de data de începere a lucrărilor pentru locurile de consum şi/sau producere racordate la reţele de înaltă tensiune şi medie tensiune. prin site și mass media (minim presă) cu minimum 2 zile lucrătoare înainte de data de începere a lucrărilor pentru locurile de consum şi/sau producere racordate la reţele de joasă tensiune.
■ cu minimum 24 ore înainte în cazul când din motive obiective OD renunță la întreruperea planificată,
■ cu minimum 24 ore înainte de data de începere a lucrărilor în cazul lucrărilor accidentale în situația în care acestea nu necesită o intervenție imediată și pot fi planificate. În caz contrar, OD va informa consumatorii pe orice cale și în termenul cel mai scurt posibil.
2. Întreruperile neplanificate
Acestea apar intempestiv și dincolo de voința operatorului de distribuție. Cauzele lor sunt diverse:
■ defectarea instalațiilor din cauza uzurii sau a suprasarcinilor, accidente rutiere, căderi de vegetație pe liniile de transport energie electrică, acțiunea păsărilor și animalelor, acțiunea factorilor meteorologici deosebiți (furtuni, descărcări atmosferice, grindină, ninsoare, chiciură, etc.), deconectări la dispoziție (fire căzute la pământ, incendii, alte situații de urgență).

În funcție de nivelul de tensiune și de numărul de consumatori afectați, întreruperile neplanificate sunt de trei feluri:
■ incidente care afectează instalațiile de distribuție de înaltă tensiune (foarte rar), medie tensiune și astfel sute, mii, sau chiar zeci de mii de locuri de consum;
■ deranjamente colective care afectează instalațiile de joasă tensiune și zeci până la sute de locuri de consum;
■ deranjamente individuale care afectează un singur loc de consum.
Cum reacționați în cazul întreruperilor de tensiune, problemelor de calitate a tensiunii sau altor probleme privind instalațiile de distribuție

a) Dacă sunteți afectați în mod repetat de întreruperi tranzitorii sau scurte de tensiune, sau de probleme cronice privind calitatea acesteia, vă rugăm să transmiteți o reclamație scrisă adresată Operatorului de Distribuție în raza căruia aveți locul de consum afectat, fie folosind pagina de sesizări si reclamații de pe site, fie adresându-vă direct centrelor de relații cu utilizatorii, pentru a se stabili cauza și a se lua măsuri. Veți primi răspuns în termenul legal.

Cum reacționați în cazul întreruperilor de tensiune, problemelor de calitate a tensiunii sau altor probleme privind instalațiile de distribuție

b) Dacă sunteți afectați de întreruperi lungi de tensiune, doriți să reclamați deteriorarea intempestivă (bruscă) a calității tensiunii, contor blocat sau alte deficiențe care reclamă intervenție de urgență privind instalațiile, vă rugăm să apelați Call Center, folosind prefixul județului dumneavoastră urmat de 929 sau Telverde 0800.400.929 (zona Transilvania Nord), 0800.500.929 (zona Transilvania Sud), 0800.500.205 (zona Muntenia Nord).

Ghid pentru întocmirea reclamațiilor scrise
Pentru a putea să răspundem în mod operativ la reclamațiile scrise, ținînd cont că vă vom răspunde utilizând aceeași modalitate de contact pe care ați folosit-o și dvs, vă rugăm să specificați următoarele:

A) Datele dvs de contact, Locația exactă (adresa) locului/locurilor de consum relativ la care reclamați sau POD acestuia/acestora.
B) Natura evenimentului care v-a afectat, data/datele la care acesta/acestea s-au produs (anul, luna, ziua, aprox ora sau intervalul orar).
C) În cazul când a existat, interacțiunea cu entitatea/entitățile operatorului de distribuție cărora v-ați adresat: Entitatea de distribuție cu care ați relaționat ( cui v-ați adresat ex: secretariat; call center, etc), modul de contactare (reclamație scrisă; email; telefonic); în cazul apelurilor telefonice numărul de telefon la care ați sunat și numărul de telefon de pe care ați sunat) și data apelului (anul, luna, ziua, ora sau intervalul orar aproximativ).

PLATFORMĂ ON-LINE pentru racordare la rețea și obținere avize de amplasament:

ZONA TN (Cluj, Bihor, Maramureș, Satu-Mare, Bistrița-Năsăud, Sălaj)

ZONA TS (Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu)

ZONA MN (Brăila, Buzău, Dâmbovița, Galați, Prahova, Vrancea)