Distribuție Energie Electrică Romania
Racordare la rețea
Misiunea noastră este distribuția de energie electrică la standarde de înaltă calitate, în condiții de siguranță, permanență, accesibilitate și sustenabilitate.
Distribuție Energie Electrică Romania
Energie, Siguranță, Viitor
Prin serviciile de distribuție a energiei electrice, contribuim la starea de bine și confortul general al utilizatorului. Energia electrică este energia viitorului.
Aveți o întrebare?
Sursa ta de energie în mișcare
Distribuim puterea pentru un viitor luminos în România!
1
Total Consumatori
1
Total Energie Electrică Distribuită
1
Suprafață deservită
Distributie Energie Electrica
Distribuție Energie Electrică Romania asigură acoperirea în teritoriu prin sucursale specializate.

Cele optsprezece sucursale deservesc tot atâtea județe din arealul de acoperire al DEER: Cluj, Bihor, Satu Mare, Maramureș, Bistrița-Năsăud, Sălaj, Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu, Prahova, Buzău, Galați, Brăila, Dâmbovița și Vrancea.
Planurile de modernizare și eficientizare a infrastructurii de distribuție energie electrică sunt implementate și monitorizate local prin fiecare sucursală.

ZONA TRANSILVANIA NORD
PLATFORMĂ ON-LINE pentru racordare la rețea și obținere avize de amplasament: (Cluj, Bihor, Maramureș, Satu-Mare, Bistrița-Năsăud, Sălaj)
ZONA TRANSILVANIA SUD
PLATFORMĂ ON-LINE pentru racordare la rețea și obținere avize de amplasament: (Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu)
ZONA MUNTENIA NORD
PLATFORMĂ ON-LINE pentru racordare la rețea și obținere avize de amplasament: (Brăila, Buzău, Dâmbovița, Galați, Prahova, Vrancea)

Suport Clienți

INFORMĂRI
ÎNTRERUPERI
Consultați întreruperile planificate de energie electrică.
RELAȚII
CLIENȚI
Informații și detalii legate de distribuția energiei electrice.
SESIZĂRI
SOLICITĂRI
Preluare promptă a informațiilor venite din partea consumatorilor.
SESIZĂRI SUSTRAGERI ENERGIE
Suspiciuni privind sustragerea de energie electrică.
Responsabilitate socială

Principiile și valorile care ghidează activitatea Distribuție Energie Electrică Romania conturează un cod propriu de etică.
Prin serviciile și acțiunile noastre, ne străduim să respectăm și să promovăm o conduită socială de înaltă calitate morală și să ținem cont de toate părțile implicate în activitatea noastră. Responsabilitatea socială se traduce prin sporirea siguranței utilizatorilor, eficientizarea resurselor și sprijinirea comunității locale.

Informații specifice pentru deținătorii de instalații de producere a energiei electrice, inclusiv în cogenerare.
Informații importante legate de siguranța utilizatorilor de energie electrică.
Informații actualizate constant referitoare la tarifele de distribuție energie electrică.

Statistici

1
Total Consumatori
1
Total Energie Electrică Distribuită / TWh
1
Suprafață deservită
1
Lungime Linii Electrice
Distribuție Energie Electrică România
Conectăm Viitorul prin Distribuție Eficientă de Energie Electrică în România!

Distribuție Energie Electrică Romania este o companie specializată în distribuția de energie electrică în România. Misiunea noastră principală constă în asigurarea unei distribuții eficiente și fiabile a energiei electrice către consumatori, respectând cele mai înalte standarde de calitate.

PLATFORMĂ ON-LINE pentru racordare la rețea și obținere avize de amplasament:

ZONA TN (Cluj, Bihor, Maramureș, Satu-Mare, Bistrița-Năsăud, Sălaj)

ZONA TS (Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu)

ZONA MN (Brăila, Buzău, Dâmbovița, Galați, Prahova, Vrancea)