Informații generale acces la portal
sucursale
Acces la portal

Accesul la informațiile din baza de date este nerestricționat, gratuit și garantat de prevederile legale şi este asigurat următoarelor categorii de beneficiari:

Clienților finali pentru locurile proprii de consum;
Furnizorilor clienților finali cu care au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice, în vigoare, pentru locurile de consum din zona de licență a DEER S.A.;
Altor furnizori, pentru locurile de consum pentru care nu au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice; accesul la baza de date se face numai pe baza acceptului clientului final;
Agregatorilor clienților finali.

Accesul utilizatorilor la portal se asigură  prin intermediul unui cont de acces portal.

Accesul clienților finali pentru locurile proprii de consum

Pentru crearea contului de acces clienții finali vor completa o cerere care se va transmite distribuitorului, care, în baza acesteia, va comunica userul și parola inițială.

Adresele de e-mail la care trebuie sa fie transmise formularul sunt următoarele:

Pentru locuri de consum situate în zona Transilvania Nord (județele Cluj, Bihor, Bistrița-Năsăud, Maramureș, Satu-Mare, Sălaj)
Pentru locuri de consum situate în zona Transilvania Sud (județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu)

Pentru locuri de consum situate în zona Muntenia Nord (județele Prahova, Buzău, Galați, Brăila, Dâmbovița și Vrancea)

Accesul furnizorilor de energie electrica

Accesul furnizorilor la baza de date pentru locurile de consum pentru care au încheiat un contract de furnizare/distribuţie se acordă odată cu încheierea contractului pentru prestarea serviciului de distribuţie pentru locurile de consum ale clienților finali din portofoliul său.
Accesul unui furnizor, altul decât cel cu care este încheiat contractul de distribuţie pentru locul de consum al clientului final poate fi asigurat prin completarea şi transmiterea prin e-mail a unei cereri, de către clientul final.

Cererea de acces care trebuie completată de către utilizatorii clienți finali se regăsește la următorul link:
Formular de obținere a dreptului de acces la informaţiile din baza de date

Login

Pentru a accesa acest portal, utilizatorii vor folosi link-urile de mai jos:

Pentru locuri de consum situate in zona Transilvania Nord (județele Cluj, Bihor, Bistrița-Năsăud, Maramureș, Satu-Mare, Sălaj)
Pentru locuri de consum situate in zona Transilvania Sud (județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu)

Pentru locuri de consum situate in zona Muntenia Nord (judetele Prahova, Buzău, Galați, Brăila, Dâmbovița și Vrancea)

Procedura de acces la datele de măsurare

PLATFORMĂ ON-LINE pentru racordare la rețea și obținere avize de amplasament:

ZONA TN (Cluj, Bihor, Maramureș, Satu-Mare, Bistrița-Năsăud, Sălaj)

ZONA TS (Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu)

ZONA MN (Brăila, Buzău, Dâmbovița, Galați, Prahova, Vrancea)