Dezvoltatori

În cazul în care, la incheierea contractului de finanțare doriți ca execuția lucrărilor să se realizeze de către un operator economic atestat ANRE ales de catre dumneavoastra, vă rugăm să completați una din convențiile de atribuire, in funcție de valoarea lucrărilor din oferta acestuia.

Cerere racordare la rețea a ansamblurilor de locuințe individuale

O cerere de racordare la rețea pentru ansamblurile de locuințe individuale este un document formal prin care se solicită autorizarea și procedurile necesare pentru conectarea unei unități rezidențiale sau a unui ansamblu de locuințe la energie electrică.
Scopul acestui demers este de a obține aprobarea oficială și a permiselor necesare pentru a asigura o conectare corectă și legală la rețelele de utilități, garantând astfel furnizarea adecvată a serviciilor esențiale locuințelor individuale sau ansamblurilor de locuințe.

Cerere dezvoltator
Chestionar dezvoltator
În cazul persoanelor fizice, vă rugăm să citiți și să semnați nota de informare date personale clienți
Nota de informare date personale clienți
Convenții de atribuire lucrări

Convențiile de atribuire a lucrărilor, pentru sume sub 500 mii de RON sau peste această valoare, sunt documente care stabilesc regulile și procedurile pentru selectarea și acordarea contractelor de construcții. Aceste convenții detaliază criteriile de evaluare și procesele de licitație, având în vedere valoarea bugetului proiectului.

Convenție de Atribuire lucrări sub 500 mii RON
Convenție de Atribuire lucrări peste 500 mii RON

PLATFORMĂ ON-LINE pentru racordare la rețea și obținere avize de amplasament:

ZONA TN (Cluj, Bihor, Maramureș, Satu-Mare, Bistrița-Năsăud, Sălaj)

ZONA TS (Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu)

ZONA MN (Brăila, Buzău, Dâmbovița, Galați, Prahova, Vrancea)