Cerere racordare la rețea a ansamblurilor de locuințe individuale

În cazul persoanelor fizice, vă rugăm să citiți și să semnați nota de informare date personale clienți

În cazul în care, la incheierea contractului de finanțare doriți ca execuția lucrărilor să se realizeze de către un operator economic atestat ANRE ales de catre dumneavoastra, vă rugăm să completați una din convențiile de atribuire, in funcție de valoarea lucrărilor din oferta acestuia.

Convenții de atribuire lucrări