Plan de dezvoltare RED 2024 – 2033

Planul de dezvoltare RED DEER 10 ani (2024-2033)

Detalii Plan de dezvoltare

În conformitate cu competențele și atribuțiile stabilite prin Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 cu modificările și completările ulterioare și prin Condițiile asociate Licenței nr. 453/2002 pentru prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice, Distribuție Energie Electrică Romania (DEER) planifică lucrările de modernizare și eficientizare a infrastructurii de distribuție energie electrică din zona sa de concesiune și elaborează un Plan de dezvoltare al rețelei electrice de distribuție (RED) pentru următorii zece ani, 2024-2033, cu posibilitatea de revizuire la 2 ani.

Planul de RED al DEER, pe zece ani necesită aprobarea Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei

În art. 45, alin. (1), din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, este prevăzut faptul că Operatorul de distribuţie ”elaborează, prin consultare cu utilizatorii relevanţi ai reţelei şi cu operatorul de transport şi de sistem, un plan transparent de dezvoltare a reţelei electrice de distribuţie, care va fi publicat împreună cu rezultatele procesului de consultare publică cel puţin la fiecare doi ani şi prezentat ANRE spre aprobare, însoţit de rezultatele procesului de consultare publică.

Planul de dezvoltare a reţelei electrice de distribuţie oferă transparenţă în privinţa serviciilor de flexibilitate necesare pe termen mediu şi lung şi stabileşte cel puţin investiţiile planificate pentru următorii cinci-zece ani, punând un accent deosebit pe infrastructura de distribuţie principală necesară pentru a racorda noile capacităţi de producere şi noii consumatori, inclusiv punctele de reîncărcare pentru vehiculele electrice.

Planul de dezvoltare a reţelei electrice de distribuţie include, dar fără a se limita la utilizarea consumului dispecerizabil, a eficienţei energetice, a instalaţiilor de stocare a energiei sau a altor resurse pe care trebuie să le utilizeze operatorul de distribuţie ca alternativă la extinderea sistemului”.

Vă informăm că DEER a elaborat și supune consultării publice “Planul de dezvoltare RED DEER 10 ani (2024-2033)” care se află publicat pe site-ul www.distributie-energie.ro la secțiunea Distribuție:

Anexa 1 – Lista localităților cu dezvoltări în următorii ani
Anexa 2 – Lista proiectelor de reabilitare și modernizare infrastructură rutieră
Lucrări de modernizare și dezvoltare RED pentru consultare cu autoritățile locale
Lucrări de modernizare și dezvoltare RED pentru consultare cu OD vecini
Lucrări de modernizare și dezvoltare RED pentru consultare cu OTS

Observațiile se pot transmite la adresa de e-mail: office@distributie-energie.ro

PLATFORMĂ ON-LINE pentru racordare la rețea și obținere avize de amplasament:

ZONA TN (Cluj, Bihor, Maramureș, Satu-Mare, Bistrița-Năsăud, Sălaj)

ZONA TS (Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu)

ZONA MN (Brăila, Buzău, Dâmbovița, Galați, Prahova, Vrancea)