Tarife

Tarife specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice practicate de Societatea Distribuţie Energie Electrică România S.A., valabile de la data de 1 ianuarie 2024

Tarifele nu conţin taxa pe valoarea adăugată.

Preţuri pentru energia electrică reactivă practicate de Societatea Distribuţie Energie Electrică România S.A., valabile începând cu data de 1 ianuarie 2024

Operator de distribuţie concesionar

Zona Transilvania Nord

Zona Transilvania Sud

Zona Muntenia Nord

 Societatea Distribuţie Energie Electrică Romania S.A.

Preţ (lei/kVARh)

Preţ (lei/kVARh)

Preţ (lei/kVARh)

0,1639  

0,1640

0,1637

Prețurile pentru energia electrică reactivă nu includ acciza și taxa pe valoarea adăugată (TVA).

Ordine ANRE prin care s-au stabilit tarifele specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă

Ordin ANRE 115/2023 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea Distribuție Energie Electrică Romania — S.A

Aplicarea tarifului de distribuție
Clienții plătesc distribuitorului contravaloarea serviciilor care fac obiectul contractelor de distribuție, la tarifele reglementate, aprobate de Autoritatea competentă și publicate în Monitorul Oficial al României:
🗸 Contravaloarea serviciului de distribuție a energiei electrice se plătește corespunzator energiei electrice active măsurate în fiecare punct de delimitare, la tariful de distribuție calculat prin însumarea după caz a tarifelor specifice reglementate, corespunzător nivelului tensiunii în punctul respectiv de delimitare;
🗸 Energia electrică reactivă se facturează și se plătește conform metodologiei privind stabilirea obligațiilor de plată a energiei electrice reactive și a prețului reglementat pentru energia electrică reactivă, în vigoare.

PLATFORMĂ ON-LINE pentru racordare la rețea și obținere avize de amplasament:

ZONA TN (Cluj, Bihor, Maramureș, Satu-Mare, Bistrița-Năsăud, Sălaj)

ZONA TS (Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu)

ZONA MN (Brăila, Buzău, Dâmbovița, Galați, Prahova, Vrancea)