ANUNȚ PUBLIC

 

“DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. – Sucursala Galați” prin S.C. EL MARP COMPANY S.R.L, titular al proiectului “Alimentare cu energie electrică instalație nouă, spațiu administrativ și producție aparținând SC THECON SRL, str. Lalelelor, nr. 10, mun. Galați”,

anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului de către APM GALAȚI, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul

“Alimentare cu energie electrică instalație nouă, spațiu administrativ și producție aparținând SC THECON SRL, str. Lalelelor, nr. 10, mun. Galați”, propus a fi amplasat în mun Galați, str Lalelelor nr. 10, județul Galați.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet http://apmgl.anpm.ro/web/apm-galati/reglementari.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Galați, pe e-mail office@apmgl.anpm.ro sau pe fax 02360471009.

De asemenea, aveți obigația să transmiteți pe e-mail/fax la APM dovada publicării în presă a anunțului privind proiectul deciziei de încadrare (pagina de ziar în care va fi vizibilă data publicării anunțului-scanată) și dovada afișării acestuia la sediul propriu, pe pagina proprie de internet și la sediul Primăriei Galați.