Anunț | Acord mediu – Modernizare tronsoane de cabluri vechi 20kV de pe distribuitorul LES 20kV Stația 110/20/6 kV Brăila Sud – PT1 Radu Negru, municipiul Brăila

“DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. – SUCURSALA BRĂILA, anunță publicul interesat asupra luării de către Agenția pentru Protecția Mediului Brăila a deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului a proiectului ”Modernizare tronsoane de cabluri vechi 20kV de pe distribuitorul LES 20kV Stația 110/20/6 kV Brăila Sud – PT1 Radu Negru, municipiul Brăila”, propus în jud. Brăila, intravilan municipiul Brăila, Șoseaua de Centură, str. Mircea Vodă, str. Castanului, str. Grigore Alexandrescu”, care nu se va supune evaluării impactului asupra mediului și nu necesită parcurgerea celorlalte etape  ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Brăila din mun. Brăila, B-dul. Independenței, nr. 16, Bl. B5  în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum și la următoarea adresa de internet www.apmbr.ro – secțiunea Reglementări/Acordul de Mediu/Drafturi acte reglementare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la dată publicării anunțului pe pagină de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Brăila”

PLATFORMĂ ON-LINE pentru racordare la rețea și obținere avize de amplasament:

ZONA TN (Cluj, Bihor, Maramureș, Satu-Mare, Bistrița-Năsăud, Sălaj)

ZONA TS (Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu)

ZONA MN (Brăila, Buzău, Dâmbovița, Galați, Prahova, Vrancea)