Anunț | Acord de mediu – Modernizare R.E.D. în Zona PTA 7536 nr.1, PTA 7538 nr.2, PTA 7537 nr.3, PTA 7115 CAP, din localitatea Moscu, jud. Galați

,,DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMÂNIA – Sucursala Galați, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului și fără evaluarea impactului asupra corpurilor de apă, de către APM Galați, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Modernizare R.E.D. în Zona  PTA 7536 nr.1, PTA 7538  nr.2, PTA 7537 nr.3, PTA 7115  CAP, din localitatea Moscu, jud. Galați,

propus a fi amplasat în intravilan și extravilan sat Moscu, oraș Târgu Bujor, jud. Galați.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet http://apmgl.anpm.ro la Secțiunea: Reglementări” Acordul de mediu” Drafturi acte de reglementare” Proiect decizie etapă de încadrare 2023.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a A.P.M. Galați pe e-mail office@apmgl.anpm.ro sau pe fax 0236 471009.”

PLATFORMĂ ON-LINE pentru racordare la rețea și obținere avize de amplasament:

ZONA TN (Cluj, Bihor, Maramureș, Satu-Mare, Bistrița-Năsăud, Sălaj)

ZONA TS (Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu)

ZONA MN (Brăila, Buzău, Dâmbovița, Galați, Prahova, Vrancea)