Sucursala Brăila

Sucursala Brăila - Istoric

Istoria electrificării Brăilei începe la sfârşitul secolului al XIX- lea, perioadă  remarcabilă de dezvoltare economică pentru oraşul de la Dunăre. În anul 1880 are loc PIF CTE Fabrica de ciment – 720KW, pentru ca în 1883 să ia fiinţă la Brăila Societatea de Iluminat Electric, cu capital belgian. La 1900 funcţionează primele tramvaie electrice, iar la 1905 se aprind primele becuri electrice în reţeaua de iluminat public. Mai amintim în 1930 PIF primul grup de 3 MW la CTE Brăila şi între anii 1974 -1979 PIF staţiile de 220 KV şi 400 KV Lacul Sărat.

Societatea distribuitoare de energie electrică de pe teritoriul judeţului Brăila trece de-a lungul timpului prin numeroase transformări:

1948
Societatea regională de Electricitate Galaţi ce include Uzinele electrice Brăila.

1949
La Brăila funcţionează Sectorul de Reţele Electrice aparţinând tot de Galaţi.

1968
Ia fiinţă Întreprinderea de Reţele Galaţi cu Secţie de Distribuţie şi Furnizare la Brăila.

1983
Se înfiinţează IRE Brăila, întreprindere judeţeană de sine stătătoare, dar care nu gestiona reţelele de 110KV- 400KV din zonă.

1990
Prin HGR 1199.12.11.1990 fostul MEE se transformă în Regia Autonomă de Electricitate (RENEL), iar I.R.E. Brăila se transformă în Filiala de Reţele Electrice Brăila.

1998
Ca urmare a HGR 365/3.07.1998, prin care R.E.N.E.L. devine C.O.N.E.L., F.R.E. Brăila devine Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice Brăila.

2002
Ia fiinţă Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice Electrica Muntenia Nord, în componența căreia intră şi Sucursala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice Brăila.

Sucursala de Distribuţie Brăila are ca obiect principal de activitate distribuţia energiei electrice precum şi exploatarea, dezvoltarea sistemelor de distribuţie, PRAM, telecomunicaţii şi tehnologia informaţiei. Deţine instalaţii electrice de distribuţie în zona de S-E a României, pe raza județului Brăila.

Date statistice

Energia electrică distribuită: 605.350,647 MWh
Număr de consumatori: 146.823
Volum de instalaţii

LEA/LES 110 kV499.04 km
LEA/LES MT3.235,80 km
LEA/LES JT5.319,51 km
Staţii 110 kV25 buc
Staţii MT52 buc
Stații PT1888 buc

Furnizori

Lista furnizorilor de energie electrică atestați de ANRE poate fi consultată pe site-ul ANRE la adresa:

https://www.anre.ro/ro/info-consumatori/operatori-economici/energie-electrica1391006213/furnizare-catre-consumatori1391006442

Audiențe

Nume și prenume: ȘTEFAN RĂDULESCU

Funcție: Director

Ziua de audiență: Joi

Interval Orar: 10:00 – 12:00

CONTACT
Date de contact Sucursala Brăila
Adresa: Brăila, str. Plevna nr. 23, jud. Brăila
Telefon: 0239 605702
Fax: 0239 605704
E-mail: office.braila@distributie-energie.ro

PLATFORMĂ ON-LINE pentru racordare la rețea și obținere avize de amplasament:

ZONA TN (Cluj, Bihor, Maramureș, Satu-Mare, Bistrița-Năsăud, Sălaj)

ZONA TS (Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu)

ZONA MN (Brăila, Buzău, Dâmbovița, Galați, Prahova, Vrancea)