Date statistice

Date statistice

  • Arie geografică acoperită (km²): 97.196
  • Nr. km rețea: 201.082
  • Nr. utilizatori finali deserviți: 3.827.191
  • Energie electrică distribuită: 18,47 TWh

Structura consumatorilor de energie electrică

Distribuţie Energie Electrică Romania asigură distribuţia energiei electrice pentru un număr de 3.827.191 locuri de consum, pentru care energia electrică este asigurată prin intermediul furnizorilor licenţiaţi de ANRE.

Furnizori

Lista furnizorilor de energie electrica atestati de ANRE poate fi consultata pe situl ANRE la adresa: https://www.anre.ro/ro/info-consumatori/operatori-economici/energie-electrica1391006213/furnizare-catre-consumatori1391006442

Volum de instalații la 31.12.2021

LEA/LES 110 kV 7600,1km
LEA/LES MT 16.215,1  km
LEA/LES JT 147.019,3 km
Staţii 110 kV 318 buc
Staţii MT  121 buc
PA şi PT 29538 buc

Număr consumatori

Număr locuri de consum la 31 decembrie 2021: 3.827.191

Număr locuri de consum defalcate pe sucursale:

Cluj-Napoca 408.462
Oradea 291.088
Baia Mare 220.388
Satu Mare 158.334
Bistriţa 132.239
Zalău 115.367
Alba 175.996
Brașov 279.733
Covasna 95.911
Harghita 151.337
Mureș 256.457
Sibiu 217.605
Ploiești 348.872
Brăila 146.037
Buzău 207.255
Focșani 164.999
Galați 245.539
Târgoviște 211.622