Date statistice

Date statistice

  • Arie geografică acoperită (km²): 97.196
  • Nr. km rețea: 202.183 la data de 31.12.2022
  • Nr. utilizatori finali deserviți: 3.875.242
  • Energie electrică distribuită: 17,72 TWh

Structura consumatorilor de energie electrică

Distribuţie Energie Electrică Romania asigură distribuţia energiei electrice pentru un număr de 3.967.842 locuri de consum, pentru care energia electrică este asigurată prin intermediul furnizorilor licenţiaţi de ANRE.

Furnizori

Lista furnizorilor de energie electrica atestati de ANRE poate fi consultata pe site-ul ANRE la adresa: https://www.anre.ro/ro/info-consumatori/operatori-economici/energie-electrica1391006213/furnizare-catre-consumatori1391006442

Volum de instalații la 31.12.2022

LEA/LES 110 kV 7602,90km
LEA/LES MT 46.601,45 km
LEA/LES JT 147.978,25 km
Staţii 110 kV 318 buc
Staţii MT  121 buc
PA şi PT 29697 buc

Număr consumatori

Număr locuri de consum la 31 decembrie 2022: 3.875.242

Număr locuri de consum defalcate pe sucursale:

Cluj-Napoca 417.303
Oradea 294.502
Baia Mare 222.514
Satu Mare 159.516
Bistriţa 133.930
Zalău 116.138
Alba 178.457
Brașov 285.852
Covasna 97.560
Harghita 152.316
Mureș 259.982
Sibiu 222.562
Ploiești 352.204
Brăila 146.823
Buzău 208.324
Focșani 166.322
Galați 247.251
Târgoviște 213.686