Comunicat | SIREN 2023

În calitate de Speaker la dezbaterile din cadrul Simpozionului Român al Energiei – SIREN, organizat de Comitetul Național Român al Consiliului Mondial al Energiei(CNR – CME), dna Gabriela Orman, Director al Direcției Reglementare și Managementul Activelor din cadrul DEER, a declarat că investițiile sunt o prioritate pentru compania noastră. Nevoia de investiții este dată, pe de o parte, de vechimea rețelelor, iar pe de altă parte, de necesitatea de a le transforma în rețele active, adică de a trece la rețele inteligente, devenind, din operatori de distribuție, operatori de sistem de distribuție. Dinamica racordării prosumatorilor este foarte mare, de la aproximativ 9000 la sfârșitul anului 2022, ne asteptăm la un număr de peste 30.000 în anul 2023. Gestionarea și asigurarea funcționării acestora impune digitalizarea proceselor de business, asigurarea managementului datelor de consum și producere distribuită. Asigurarea capacității de distribuție pentru RES, eficientizarea operațională, îmbunătățirea performanței serviciului, se regăsesc printre obiectivele companiei și se reflectă în planurile de investiții.

Pentru ca volumul semnificativ de investiții să nu pună presiune pe tarifele de distribuție, DEER a accesat axele de finanțare nerambursabilă: POIM, Fondul de Modernizare, PNRR.

În conformitate cu prevederile legale, DEER a elaborat Planul de Dezvoltare pe 10 ani, dimensionând planurile anuale de investiții din surse proprii la cca 650 Mlei anual și planificând un mix al surselor de finanțare, bazat pe axele accesate până în prezent, astfel încât, în anul 2029, ponderea acestora în total investiții să fie de 50%.

”În acest moment avem depuse 12 proiecte pentru Fondul pentru Modernizare, în valoare totală de 1,85 miliarde de lei, iar 1,18 miliarde de lei din suma totală o reprezintă fondurile nerambursabile, iar pentru 6 dintre acestea am semnat contractele de finanțare. Ultimele 3 proiecte depuse au ca obiect implementarea smart metering în principalele orașe din cele 18 județe care alcătuiesc zona noastră de concesiune. Avem în lucru alte proiecte care vizează realizarea de stații noi de transformare și reconductorarea unor linii electrice aeriene, astfel încât sa creștem capactatea de distribuție” a declarat Gabriela Orman.

Prioritățile de investiții ale DEER:

* Digitalizarea rețelelor și implementarea conceptului de smart grid

* Creșterea gradului de automatizare a RED

* Asigurarea capacității de distribuție a RED pentru racordarea RES

* Dezvoltarea rețelelor pentru asigurarea racordării punctelor de reîncărcare a vehiculelor electrice

* Adoptarea de tehnologii avansate în sectorul energetic

* Accelerarea implementării smart metering.

“O altă provocare majoră este asigurarea resursei umane. Este o problemă cu care ne confruntăm pe tot lanțul investițional, începând cu proiectanți, continuând cu manageri de proiect, până la executanți” a mai precizat dna Orman.

PLATFORMĂ ON-LINE pentru racordare la rețea și obținere avize de amplasament:

ZONA TN (Cluj, Bihor, Maramureș, Satu-Mare, Bistrița-Năsăud, Sălaj)

ZONA TS (Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu)

ZONA MN (Brăila, Buzău, Dâmbovița, Galați, Prahova, Vrancea)