Sucursala Cluj-Napoca

Sucursala Cluj-Napoca - Istoric

Repere Cronologice în evoluția energetică a municipiului Cluj-Napoca

1826
Introducerea iluminatului public cu lămpi de petrol.

1871
Înlocuirea iluminatului public, de pe lămpi de petrol pe gaz lampant.

1904
5 iulie este data de “naștere” a Uzinei Electrice Cluj.

1906
La 15.07.1906 s-a pus în funcțiune Centrala Hidroelectrică Someșul Rece.

1912
Se pune în funcțiune Uzina Termică Cluj.

1923
Uzinele electrice devin regie proprie a Primăriei.

1929
La 28.10.1929 se înființeaza Regia Mixtă formată din Electrobel Bruxelles, Minele de Cărbuni din Ardeal și Primăria Cluj-Napoca.

1946
Se înființeaza la 10.08.1946 Societatea Regională de Electricitate Cluj, care preia 20 de uzine electrice situate în 8 județe din nordul tarii.

1947
Societatea de Electricitate Cluj devine Întreprinderea Regională de Electricitate Cluj.

1974
O data cu intrarea în funcțiune a Centralei Hidroelectrice Tarnița, Centrala Hidroelectrică Someșul Rece își încetează practic activitatea (râul Someșul Rece fiind deviat subteran spre Someșul Cald).

1991
Ca urmare a desființării MEE și înființării Regiei Naționale de Electricitate – RENEL, IRE Cluj își schimbă denumirea în Filiala de Rețele Electrice Cluj.

1993
Începe un amplu program de modernizare a iluminatului în municipiul Cluj-Napoca, prin aducerea acestuia la standarde europene.

1997
Filiala de Rețele Electrice Cluj devine Filiala de Transport și Distribuție a Energiei Electrice Cluj.

1998
Ca urmare a restructurării survenite prin aplicarea HG 365/03.07.1998 se înființează Compania Națională de Electricitate (CONEL). FTDEE Cluj se desparte în două unități distincte

Sucursala Transport Dispecer Cluj, cu rol de: exploatare și mentenanță a rețelelor 220 – 400 kW pe teritoriul județelor Cluj, Bihor, Sălaj, Satu Mare, Mureș, Harghita, Maramureș; transportul energiei electrice de la producător la distribuitor. Sucursala de Distribuție Cluj, cu rol de: exploatare și mentenanță a instalațiilor electrice de 110 kW, medie tensiune și joasă tensiune pe raza județului Cluj; distribuție și furnizare a energiei electrice; contractare, facturare și încasare a energiei electrice.

2001
Prin hotărârea AGA din 06.06.2001, în 1 august s-a înființat Sucursala Transilvania Nord, cu sediul în Cluj, în componența căreia intră 6 exploatari de distribuție: Exploatarea Cluj, Oradea, Baia Mare, Satu Mare, Zalău, Bistrița. Prin HG nr. 1342/27.12.2001 privind reorganizarea SC Electrica SA s-a înființat Filiala Transilvania Nord, cu sediul la Cluj, în componența căreia intră 6 sucursale de distribuție și furnizare: Cluj, Oradea, Baia Mare, Satu Mare, Zalău, Bistrița.

2007
Prin HGR nr. 675/09.07.2007 are loc reorganizarea prin divizare parțială a societăților comerciale de distribuție și furnizare a energiei electrice, filiale ale SC Electrica SA, luând ființă SC Electrica Distribuție Transilvania Nord SA, în componența căreia intră 6 sucursale de distribuție a energiei electrice: Cluj, Oradea, Baia Mare, Satu Mare, Zalău, Bistrița.

2014
Începând cu data de 04 iulie 2014, în urma derulării unei oferte publice de acţiuni nou emise finalizată cu succes, Electrica şi filialele sale, prin urmare şi Filiala Electrica Distribuție Transilvania Nord, a devenit companie listată dual, acţiunile sale fiind tranzacţionate atât pe Bursa de Valori Bucureşti, cât şi pe London Stock Exchange.

Date statistice

Energia electrică distribuită: 1.743.726,414 MWh
Număr de consumatori: 427.049
Volum de instalaţii

LEA/LES 110 kV570.83 km
LEA/LES MT4249.75 km
LEA/LES JT13463.52 km
Staţii 110 kV23 buc
Staţii MT7 buc
Staţii PT2381 buc

Furnizori

Lista furnizorilor de energie electrică atestați de ANRE poate fi consultată pe site-ul ANRE la adresa:

https://www.anre.ro/ro/info-consumatori/operatori-economici/energie-electrica1391006213/furnizare-catre-consumatori1391006442

Audiențe

Nume și prenume: OVIDIU POPESCU

Funcție: Director

Ziua de audiență: Marți

Interval Orar: 13:00 – 15:00

CONTACT
Date de contact Sucursala Cluj-Napoca:
Adresa: Cluj-Napoca, str. Taberei, nr. 20, jud. Cluj
Telefon: 0264 205702
Fax: 0264 205704
E-mail: office.cluj@distributie-energie.ro

PLATFORMĂ ON-LINE pentru racordare la rețea și obținere avize de amplasament:

ZONA TN (Cluj, Bihor, Maramureș, Satu-Mare, Bistrița-Năsăud, Sălaj)

ZONA TS (Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu)

ZONA MN (Brăila, Buzău, Dâmbovița, Galați, Prahova, Vrancea)