Anunț | Extindere rețea de distribuție din comuna Bistrița Bârgăului, județul Bistrița Năsăud

În vederea creșterii calității serviciului de distribuție a energiei electrice pentru consumatorii din zonă, Distribuție Energie Electrică Romania a finalizat proiectul de investiții “Extindere rețea de distribuție” din comuna Bistrița Bârgăului, județul Bistrița Năsăud.

Proiectul în valoare de peste 400 mii lei a constat în realizarea unui racord de medie tensiune, construirea unui post de transformare aerian și modernizarea rețelei electrice de joasă tensiune existente.

#DistributieEnergieElectricaRomania #DEER #investitii #modernizare

PLATFORMĂ ON-LINE pentru racordare la rețea și obținere avize de amplasament:

ZONA TN (Cluj, Bihor, Maramureș, Satu-Mare, Bistrița-Năsăud, Sălaj)

ZONA TS (Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu)

ZONA MN (Brăila, Buzău, Dâmbovița, Galați, Prahova, Vrancea)