În vederea creșterii calității serviciului de distribuție a energiei electrice pentru consumatorii din zonă, Distribuție Energie Electrică Romania a finalizat proiectul de investiții “Extindere rețea de distribuție” din comuna Bistrița Bârgăului, județul Bistrița Năsăud.

Proiectul în valoare de peste 400 mii lei a constat în realizarea unui racord de medie tensiune, construirea unui post de transformare aerian și modernizarea rețelei electrice de joasă tensiune existente.

 

#DistributieEnergieElectricaRomania #DEER #investitii #modernizare