DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA – SUCURSALA SATU MARE,

Cu sediul pe str. Mircea cel Bătrân, nr.10,  jud. Satu Mare,pentru proiectul: ‚,Extindere RED Supuru de Sus, str. Giorocuta, jud. Satu Mare’’ propus a fi amplasat în loc. Supuru de Sus, str. Giorocuta, jud. Satu Mare, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Satu Mare în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul menționat.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, în zilele de luni-joi între orele 8-16.30, vineri între orele 8-14 precum și la următoarea adresă de internet http://apmsm.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Satu Mare