Anunț | Acord de mediu – OBȚINERE AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE PENTRU ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ A LOCULUI DE CONSUM PERMANENT “HALĂ DEPOZITARE”, STR. ALEEA TRESTIILOR, NR. 18 – UTILIZATOR ILIESCU CONSTANTIN” și “OBȚINERE AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE PENTRU ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ A LOCULUI DE CONSUM PERMANENT “HALĂ DEPOZITARE”, STR. ALEEA TRESTIILOR, NR. 20 – UTILIZATOR GAGIU NICU

“DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA – Sucursala Galați, titular al proiectelor:

“OBȚINERE AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE PENTRU ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ A LOCULUI DE CONSUM PERMANENT “HALĂ DEPOZITARE”, STR. ALEEA TRESTIILOR, NR. 18 – UTILIZATOR ILIESCU CONSTANTIN” și “OBȚINERE AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE PENTRU ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ A LOCULUI DE CONSUM PERMANENT “HALĂ DEPOZITARE”, STR. ALEEA TRESTIILOR, NR. 20 – UTILIZATOR GAGIU NICU”,

 anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, de către A.P.M. Galați, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectele:

“OBȚINERE AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE PENTRU ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ A LOCULUI DE CONSUM PERMANENT “HALĂ DEPOZITARE”, STR. ALEEA TRESTIILOR, NR. 18 – UTILIZATOR ILIESCU CONSTANTIN” și “OBȚINERE AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE PENTRU ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ A LOCULUI DE CONSUM PERMANENT “HALĂ DEPOZITARE”, STR. ALEEA TRESTIILOR, NR. 20 – UTILIZATOR GAGIU NICU”,

propuse a fi amplasate în jud. Galați, mun. Galați, str. Aleea Trestiilor, nr. 18 si nr. 20.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet http://apmgl.anpm.ro la Secțiunea: Reglementări   Acordul de mediu   Drafturi acte de reglementare   Proiect decizie etapă de încadrare 2024. Publicul interesat poate înainta comentarii/ observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a A.P.M. Galați, pe email office@apmgl.anpm.ro sau fax 0236471009.

PLATFORMĂ ON-LINE pentru racordare la rețea și obținere avize de amplasament:

ZONA TN (Cluj, Bihor, Maramureș, Satu-Mare, Bistrița-Năsăud, Sălaj)

ZONA TS (Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu)

ZONA MN (Brăila, Buzău, Dâmbovița, Galați, Prahova, Vrancea)