Anunț | Acord de mediu – Modernizare RED din municipiul Săcele prin trecerea din LEA (MT+JT) în LES (MT+JT), înlocuire LES existente  (MT+JT) cu izolație de hârtie în LES cu izolație de polietilenă reticulară (XLPE), refacere branșamente și externalizarea grupurilor de măsura – Etapa I

Anunț la sediul DEER-Sucursala Brașov

Distribuție Energie Electrică Romania S.A, titular al proiectului

Modernizare RED din municipiul Săcele prin trecerea din LEA (MT+JT) în LES (MT+JT), înlocuire LES existente  (MT+JT) cu izolație de hârtie în LES cu izolație de polietilenă reticulară (XLPE), refacere branșamente și externalizarea grupurilor de măsura – Etapa I ”

anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare ”continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare”, pentru proiectul „Modernizare RED din municipiul Săcele prin trecerea din LEA (MT+JT) în LES (MT+JT), înlocuire LES existente  (MT+JT) cu izolație de hârtie în LES cu izolație de polietilenă reticulară (XLPE), refacere branșamente și externalizarea grupurilor de măsura – Etapa I”

propus a fi amplasat în județul Brasov, în municipiul Săcele.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brașov, str. Politehnicii nr.3, în zilele de luni-joi, între orele 800-1630 și vineri între orele 8-14, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbv.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 de zile de la data publicării prezentului anunț.

PLATFORMĂ ON-LINE pentru racordare la rețea și obținere avize de amplasament:

ZONA TN (Cluj, Bihor, Maramureș, Satu-Mare, Bistrița-Năsăud, Sălaj)

ZONA TS (Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu)

ZONA MN (Brăila, Buzău, Dâmbovița, Galați, Prahova, Vrancea)