Anunț | Acord de mediu – Modernizare RED 0,4 KV si injecție de putere in zona PTA 5811 Braniștea 2 si PTA 5814 Braniștea 4, localitatea Braniștea, comuna Braniștea, judelul Galați

DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA-Sucursala Galați, titular al proiectului ,,Modernizare RED 0,4 KV si injecție de putere in zona PTA 5811 Braniștea 2 si PTA 5814 Braniștea 4, localitatea Braniștea, comuna Braniștea, judelul Galați”, anunță  publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare fară evaluarea impactului asupra mediului in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul,, Modernizare RED 0,4 KV si injecție de putere in zona PTA 5811 Braniștea 2 si PTA 5814 Braniștea 4, localitatea Braniștea, comuna Braniștea, judelul Galați”,  propus a fi amplasat in judetul Galați, comuna Braniștea.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la urmatoarea adresa de internet http://apmgl.anpm.ro la sectiunea: Reglementari” Acordul de mediu”Proiect decizie atapă de incadrare.

Observațiile publicului la proiectul deciziei de incadrare se primesc la A.P.M. Galați pe e-mail office@apmgl.anpm.ro sau pe fax 0236 471009, in termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

PLATFORMĂ ON-LINE pentru racordare la rețea și obținere avize de amplasament:

ZONA TN (Cluj, Bihor, Maramureș, Satu-Mare, Bistrița-Năsăud, Sălaj)

ZONA TS (Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu)

ZONA MN (Brăila, Buzău, Dâmbovița, Galați, Prahova, Vrancea)