Anunț | Acord de mediu – Modernizare LEA joasa tensiune şi branşamente în zona PTA Cămăraşu COM II (sub Pădure), PTA Cămăraşu IAS I şi PTA Cămăraşu COM I (Peco), localitatea Cămăraşu, Cluj

Distribuție Energie Electrică Romania S.A. (SDEE TRANSILVANIA NORD) – Sucursala Cluj-Napoca, titular al proiectului “Modernizare LEA joasa tensiune şi branşamente în zona PTA Cămăraşu COM II (sub Pădure), PTA Cămăraşu IAS I şi PTA Cămăraşu COM I (Peco), localitatea Cămăraşu, jud. Cluj”, anunță publicul interesat asupra luării de catre APM Cluj a deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “Modernizare LEA joasa tensiune şi branşamente în zona PTA Cămăraşu COM II (sub Pădure), PTA Cămăraşu IAS I şi PTA Cămăraşu COM I (Peco), localitatea Cămăraşu, jud. Cluj”, amplasat în comuna Cămărașu, sat Cămărașu, FN, județul Cluj.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Cluj din Calea Dorobanților, nr. 99, Cluj-Napoca, cod 400609, tel. 0264 410 722, fax 0264 410 716, e-mail office@apmcj.anpm.ro, de luni-joi între orele 9.00-14.00 si vineri între orele 9.00-12.00, precum si la adresa de internet office@apmcj.anpm.ro.Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare in termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autoritații competente pentru protectia mediului.

PLATFORMĂ ON-LINE pentru racordare la rețea și obținere avize de amplasament:

ZONA TN (Cluj, Bihor, Maramureș, Satu-Mare, Bistrița-Năsăud, Sălaj)

ZONA TS (Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu)

ZONA MN (Brăila, Buzău, Dâmbovița, Galați, Prahova, Vrancea)