Anunț la sediul DEER-Sucursala Brașov

 

Distribuție Energie Electrică Romania S.A, titular al proiectului

MGS și modernizare LES 20 kV aferente străzilor : Str. Octavian Augustus, Calea București, Carpaților, Bulevardul Muncii, Mureșului, Cernei, Tâmpei, Bulevardul Valea Cetății, Macieșului, Jepilor, Zmeurei, Arinului, Molidului, Arțarului, Ghindei,  Carpenului, Fragilor, Alunis, Mestecăniș

anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare ”continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare”, pentru proiectul

MGS și modernizare LES 20 kV aferente străzilor : Str. Octavian Augustus, Calea București, Carpaților, Bulevardul Muncii, Mureșului, Cernei, Tâmpei, Bulevardul Valea Cetății, Măcieșului, Jepilor, Zmeurei, Arinului, Molidului, Arțarului, Ghindei, Carpenului, Fragilor, Aluniș, Mestecăniș situate în județul Brașov”

propus a fi amplasat în județul Brașov, localitatea Brașov, zona cartier Răcădău. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brasov, str. Politehnicii nr.3, în zilele de luni-joi, între orele 800-1630 și vineri între orele 8-14, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbv.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 de zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Brașov.