DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA – SUCURSALA SATU MARE

cu sediul pe str. Mircea cel Bătrân, nr. 10, Jud. Satu Mare, pentru proiectul:

”Injecție de putere LEA 0,4KV zona PT 4249 loc. Gherța Mica jud. Satu Mare.”

propus a fi amplasat în loc. Gherța Mica, Jud. Satu Mare, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Satu Mare în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul menționat.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr.8/B, în zilele de luni-joi între orele 8-16.30, vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet http://apmsm.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Satu Mare.