Anunț | Acord de mediu – Extindere R.E.D, str. Nicolae Titulescu, com. Matca, jud. Galați

S.C. RBX ELECTRIC FLASH LED S.R.L., Galați  pentru  DEER – SUCURSALA GALAȚI, vă înaintează următorul anunț asupra deciziei A.P.M. Galați  pentru a fi afișat la avizierul dvs.

Nr. Inreg. RBX:

ANUNȚ PUBLIC

DEER – Sucursala Galați titular al proiectului “Extindere R.E.D, str. Nicolae Titulescu, com. Matca, jud. Galați”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, de către A.P.M. Galați, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Extindere R.E.D, str. Nicolae Titulescu, com. Matca, jud. Galați”,  propus a fi amplasat în comuna Matca, str. Nicolae Titulescu, județul Galați.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet http://apmgl.anpm.ro la Secțiunea: Reglementări -> Acordul de mediu -> Drafturi acte de reglementare -> Proiect decizie etapă de încadrare 2023. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a A.P.M. Galați, pe e-mail: office@apmgl.anpm.ro sau fax: 0236 471 009.

PLATFORMĂ ON-LINE pentru racordare la rețea și obținere avize de amplasament:

ZONA TN (Cluj, Bihor, Maramureș, Satu-Mare, Bistrița-Năsăud, Sălaj)

ZONA TS (Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu)

ZONA MN (Brăila, Buzău, Dâmbovița, Galați, Prahova, Vrancea)