Anunț | Acord de mediu-Elaborare documenție pentru autorizarea executării lucrărilor de construire a obiectivului – lucrare R-21-14844, Alimentare cu energie electrică obiectiv situat în loc. Someșul Cald, com.Gilau, jud.Cluj

ANUNȚ PUBLIC

Distribuție Energie Electrică Romania S.A. Sucursala Cluj-Napoca pentru RENTAL STORE titular al proiectului

Elaborare documenție pentru autorizarea executării lucrărilor de construire a obiectivului – lucrare R-21-14844, Alimentare cu energie electrică obiectiv situat în loc. Someșul Cald, com. Gilău, jud. Cluj”,

anunță publicul interest asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Cluj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Elaborare documentație pentru autorizarea executării lucrărilor de construire a obiectivului – lucrare R-21-14844, alimentare cu energie electrică obiectiv situat în localitatea Someșul Cald, com. Gilău, jud. Cluj”

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Cluj, din Municipiul Cluj-Napoca, strada Calea Dorobanților nr. 99 în zilele de luni-vineri între orele 9:00 – 14:00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmcj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului de pagina de internet a APM Cluj http://apmcj.anpm.ro.

PLATFORMĂ ON-LINE pentru racordare la rețea și obținere avize de amplasament:

ZONA TN (Cluj, Bihor, Maramureș, Satu-Mare, Bistrița-Năsăud, Sălaj)

ZONA TS (Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu)

ZONA MN (Brăila, Buzău, Dâmbovița, Galați, Prahova, Vrancea)