Sucursala Zalău

Sucursala Zalău - Istoric

Repere cronologice în evoluția energetică a municipiului Zalău

1905
Punerea în funcțiune a primei instalații de iluminat public în Zalău.

1908
Aprinderea primului bec electric în orașul de la poalele Măgurii, Șimleu Silvaniei. A urmat Jibou, Cehu Silvaniei, Sărmăsag, Surduc și Crasna.

1963
Preluarea de către Ministerul Energiei Electrice a tuturor instalațiilor de producere, transport, distribuție și utilizare a energiei electrice aflate până atunci în gestiunea Întreprinderilor de Gospodarie Comunală.

La 1 aprilie se înființează “Centrul de Distribuție a Energiei Electrice” (C.D.E.E.), asigurându-se astfel conducerea, exploatarea și execuția branșamentelor electrice și instalațiilor electrice interioare. Formarea județului Sălaj a dus la apariția “Exploatării Județene a Energiei Electrice”, subunitate a IRE Cluj, cu rol de conducere și coordonare a întregii activități energetice. Exploatarea județeană avea organizate 6 centre de distribuție în localitățile: Zalău, Șimleu, Jibou, Ileanda, Sânmihaiu Almașului și Sărmăsag.

1973
Se înființează “Secția de Distribuție a Energiei Electrice” Zalău, subunitate a IRE Baia Mare. S-au organizat 4 centre de exploatare: Zalău Nord, Zalău Sud, Șimleu Silvaniei și Jibou, 4 puncte de exploatare: Sărmășag, Sânmihaiu Almașului, Cehu Silvaniei și Ileanda, structuri capabile să asigure în condiții mai bune activitatea energetică.

1983
Se pun în funcțiune stațiile și rețelele de 110 kV si 20 kV, liniile electrice de 20 kV și s-a realizat amplificarea stațiilor de 110 kV. La 1 octombrie 1983 se înființează ” Întreprinderea de Rețele Electrice Zalău”.

2001
E.D.F.E.E. Zalău intră în subordinea S.D.F.E.E. Transilvania Nord, cu sediul la Cluj-Napoca. Prin HG nr. 1342/27.12.2001 privind reorganizarea SC Electrica SA s-a înființat Filiala Transilvania Nord, cu sediul în Cluj, în componența căreia intră 6 sucursale de distribuție: Cluj, Oradea, Baia Mare, Satu Mare, Zalău, Bistrița.

2007
Prin HGR nr. 675/09.07.2007 are loc reorganizarea prin divizare parțială a societăților comerciale de distribuție și furnizare a energiei electrice, filiale ale SC Electrica SA, luând ființă SC Electrica Distribuție Transilvania Nord SA, în componența căreia intră 6 sucursale de distribuție a energiei electrice: Cluj, Oradea, Baia Mare, Satu Mare, Zalău, Bistrița.

2014
Începând cu data de 04 iulie 2014, în urma derulării unei oferte publice de acţiuni nou emise finalizată cu succes, Electrica şi filialele sale, prin urmare şi Filiala Electrica Distribuție Transilvania Nord, a devenit companie listată dual, acţiunile sale fiind tranzacţionate atât pe Bursa de Valori Bucureşti, cât şi pe London Stock Exchange.

Date statistice

Energia electrică distribuită: 515.450,262 MWh
Număr de consumatori: 117.371
Volum de instalaţii

LEA/LES 110 kV137.46 km
LEA/LES MT1.756,29 km
LEA/LES JT5.092,14 km
Staţii 110 kV6 buc
Staţii MT0 buc
Stații PT956 buc

Furnizori

Lista furnizorilor de energie electrică atestați de ANRE poate fi consultată pe site-ul ANRE la adresa:

https://www.anre.ro/ro/info-consumatori/operatori-economici/energie-electrica1391006213/furnizare-catre-consumatori1391006442

Audiențe

Nume și prenume: CIPRIAN PAMFIL VLAICU

Funcție: Director

Ziua de audiență: Joi

Interval Orar: 13:30 – 15:00

CONTACT
Date de contact Sucursala Zalău:
Adresa: Zalău, B-dul Mihai Viteazu, nr. 79, jud. Sălaj
Telefon: 0260 605702
Fax: 0260 605704
E-mail: office.salaj@distributie-energie.ro

PLATFORMĂ ON-LINE pentru racordare la rețea și obținere avize de amplasament:

ZONA TN (Cluj, Bihor, Maramureș, Satu-Mare, Bistrița-Năsăud, Sălaj)

ZONA TS (Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu)

ZONA MN (Brăila, Buzău, Dâmbovița, Galați, Prahova, Vrancea)