Sucursala Târgoviște

Sucursala Târgoviște - Istoric

Reşedinţă domnească şi capitală între 1396 şi 1714, Târgovişte a deţinut mai bine de trei secole statutul de cel mai important centru economic, politico-militar şi cultural – artistic al Ţării Româneşti.

Oraşul este situat pe o terasă înaltă de 260m, deasupra văii Ialomiţei, la limita între regiunea deluroasă subcarpatică şi de câmpie. Pe aici trecea cel mai important drum comercial care lega Transilvania de Dunăre pe la Rucăr – Câmpulung – Târgovişte – Târgşor – Brăila, cu ramificaţii spre Bucureşti. Perioada medievală i-a adus recunoaşterea ca târg de importanţă europeană, unde se schimbau mărfuri sosite din trei continente, cu cele ale producătorilor locali.
Datorită poziţiei geografice favorabile, Târgovişte este punctul de plecare spre câteva trasee de o valoare deosebită pentru turismul românesc: la numai 60 km se află oraşul Sinaia, iar pe o variantă a acestui traseu se ajunge în masivul Bucegi. Urmând firul Dâmboviţei, se pătrunde în culoarul Rucăr – Bran, unde frumuseţea peisajului şi monumentele naturale, istorice şi de arhitectură au dezvoltat o reţea de agroturism montan. De asemenea, oraşul se află amplasat la numai 75 km de Bucureşti şi este un important nod de cale ferată, ceea ce facilitează contactele permanente cu toate oraşele mari ale ţării, în toate domeniile vieţii şi activităţii sale.

Înfăţişarea oraşului este rezultatul unui suflu înnoitor, dinamic, în care însă nu se uită partea istorică. Vechiul şi noul se împletesc armonios în arhitectura municipiului Târgovişte. Edificator în acest sens este Turnul Chindiei, construit în sec.XV de Vlad Ţepeş, devenit cu timpul emblema oraşului.

Pe acest fundal al împletirii armonioase a vechiului cu noul, se conturează noile construcţii cu o arhitectură deosebită, contribuind la aerul modern pe care îl primeşte oraşul. Astfel, sediul SDEE Târgovişte, sediu cu care ne mândrim, vine să întregească aria arhitecturală a oraşului.

Sucursala de Distribuţie Târgovişte are ca obiect principal de activitate distribuţia energiei electrice precum şi exploatarea, dezvoltarea sistemelor de distribuţie, PRAM, telecomunicaţii şi tehnologia informaţiei. Deţine instalaţii electrice de distribuţie în zona de S-E a României, pe raza judeţului Dâmboviţa.

Date statistice

Energia electrică distribuită: 1.169.117,955 MWh
Număr de consumatori: 216.262
Volum de instalaţii

LEA/LES 110 kV343.71 km
LEA/LES MT2.432,80 km
LEA/LES JT8.232,11 km
Staţii 110 kV18 buc
Staţii MT0 buc
Stații PT1859 buc

Furnizori

Lista furnizorilor de energie electrică atestați de ANRE poate fi consultată pe site-ul ANRE la adresa:

https://www.anre.ro/ro/info-consumatori/operatori-economici/energie-electrica1391006213/furnizare-catre-consumatori1391006442

Audiențe

Nume și prenume: EDUARD BĂNICĂ

Funcție: Director

Ziua de audiență: Miercuri

Interval Orar: 14:00-15:30

CONTACT
Date de contact Sucursala Târgovişte
Adresa: Târgovişte, str. Calea Domnească, nr. 236, jud. Dâmbovița
Telefon: 0245 205702
Fax: 0245 205704
E-mail: office.dambovita@distributie-energie.ro

PLATFORMĂ ON-LINE pentru racordare la rețea și obținere avize de amplasament:

ZONA TN (Cluj, Bihor, Maramureș, Satu-Mare, Bistrița-Năsăud, Sălaj)

ZONA TS (Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu)

ZONA MN (Brăila, Buzău, Dâmbovița, Galați, Prahova, Vrancea)