Sucursala Alba

Sucursala Alba - Istoric

Repere Cronologice în evoluția energetică a municipiului Alba-Iulia:
1899
Se finalizează lucrările și se dă în folosință Uzina Electrică din Alba Iulia, pentru producerea și distribuția publică a energiei electrice;

1913
Se realizează interconectarea CHE Petrești cu sistemul CTE Alba Iulia – CHE Sebeș, la care se racordează o linie electrică aeriană de electrificare rurală către comuna Vințu de Jos;

1914
Încetează producerea energiei în uzina termică din Alba Iulia și se încheie un contract de furnizare cu hidrocentrala din orașul Sebeșul Săsesc. Se construiește o linie de transport de 15 kV între Alba Iulia și Sebeș;

1931
Se încheie un contract de concesiune între SETA Sibiu și Primăria orașului Alba Iulia;

1934
Se pune în funcțiune, de către SETA, LEA 15 kV de interconexiune Sibiu – Săliște – Alba Iulia;

1936
Se pune în funcțiune LEA 60 kV Gura Barza – Haneș – Zlatna;

1948
Actul de naționalizare prin care UC Alba Iulia trece în subordinea Societății de Electricitate Sibiu. Se construiește LEA 60 kV Zlatna – Sebeș – Sibiu, realizându-se astfel interconexiunea Gura Barza – Sibiu – Târnăveni și se formează sistemul energetic „Transilvania”;

1959
Se pune în funcțiune Stația 110/15 kV Sebeș, prin care se realizează prima injecție din sistemul de 110 kV în cel de 60 kV;

1963
Se preiau instalațiile electrice și formațiile specializate de la întreprinderile comunale;

1968
La 1 iunie se înființează SDEE Alba în cadrul IRE Sibiu. Se preiau de la IRE Hunedoara, IRE Cluj și IRE Turda toate instalațiile de joasă și medie tensiune din județ. Instalațiile de înaltă tensiune sunt preluate de IRE Sibiu prin CIT Alba;

1971
Se înființează Exploatarea Energetică Județeană Alba;

1983
Se înființează IRE Alba Iulia. Se preiau de la IRE Sibiu instalațiile de joasă și medie tensiune situate în județul Alba;

1989
Operatorul de Distribuție din județul Alba funcţionează sub mai multe titulaturi: FRE Alba Iulia, FDEE Alba Iulia, SD Alba Iulia;

2007
Prin HGR nr. 675/2007 are loc reorganizarea prin divizare parțială a societaților comerciale de distribuție și furnizare a energiei electrice, filiale ale SC Electrica SA, luând ființă trei societăți comerciale de distribuție a energiei electrice ce acoperă Transilvania și zona de nord a Munteniei.

2014
Electrica şi filialele sale devine companie listată dual, acţiunile sale fiind tranzacţionate pe Bursa de Valori Bucureşti şi pe London Stock Exchange.

Date statistice

Energia electrică distribuită: 1.131.650,244 MWh
Număr de consumatori: 178.457
Volum de instalaţii

LEA/LES 110 kV588.44 km
LEA/LES MT2.744,68 km
LEA/LES JT8.581,77 km
Staţii 110 kV17 buc
Staţii MT0 buc
Stații PT1474 buc

Furnizori

Lista furnizorilor de energie electrică atestați de ANRE poate fi consultată pe site-ul ANRE la adresa:

https://anre.ro/wp-content/uploads/2023/05/Lista-titulari-licenta-31.01.2023.pdf

Audiențe

Nume și prenume: MARIUS NICOLAE CETERAȘ

Funcție: Director

Ziua de audiență: Luni

Interval Orar: 08:00 – 10:00

CONTACT
Date de contact Sucursala Alba
Adresa: Alba-Iulia, Piața Consiliului Europei, nr. 1, jud. Alba
Telefon: 0258 805702
Fax: 0258 812410
E-mail: office.alba@distributie-energie.ro

PLATFORMĂ ON-LINE pentru racordare la rețea și obținere avize de amplasament:

ZONA TN (Cluj, Bihor, Maramureș, Satu-Mare, Bistrița-Năsăud, Sălaj)

ZONA TS (Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu)

ZONA MN (Brăila, Buzău, Dâmbovița, Galați, Prahova, Vrancea)