Sucursala Satu-Mare

Sucursala Satu-Mare - Istoric

Repere cronologice în evoluția energetică a municipiului Satu Mare

1891
Se aprind pentru prima dată becurile pentru iluminarea electrică a noului teatru din Satu Mare, precum și a centrului orașului, curentul electric fiind produs de un “grup” electrogen de 50 CP

1906
Se pun bazele viitoarei “Uzinei Electrice Satu Mare” care, timp de aproape 30 de ani a asigurat curentul electric continuu de 110 V pentru nevoi casnice, precum si de 220 V pentru industrie și tramvai.

1918
Existând deja peste 2700 de “abonați” casnici și 65 industriali, se pune problema extinderii capacitaților de producție.

1927
Se inaugurează noul sediu al “Uzinei Electrice Satu Mare” și se discută aspectul trecerii pe curentul alternativ, întrucât curentul continuu produs până acum începe să devină o piedică în calea dezvoltării viitoare, astfel că în anii 30 are loc reproiectarea întregii uzine.

1944
1941-1944 Anii celui de-al doilea Razboi Mondial găsesc la Satu Mare una dintre cele mai bine echipate uzine electrice, care însă la 22 octombrie 1944 devine victima razboiului, fiind distrusă aproape complet.

1948
Prin decizia nr. 7359/6 august 1948 a Ministerului Industriei se înființează Sectorul Electroenergetic Satu Mare, prin reorganizarea Regiei Mixte de Electricitate Cluj, care se transformă în Societatea Regională de Electricitate Cluj (cu sectoare în zona actualelor județe: Cluj, Bistrița, Sălaj, Satu Mare, Maramureș și Bihor), inclus pe plan local la Întreprinderea Comunală.

1960
Satu Mare este conectat la Sistemul Energetic Național, moment din care agregatele de la Uzina Electrica Satu Mare primesc un rol secundar.

1963
În baza HCM 62/1963 IRE Baia Mare se reorganizează și preia de la Întreprinderea Comunală Satu Mare activițățile energetice și de C+M (de profil) și se înființează cu această dată și “Exploatarea Electroenergetică Satu Mare”.

1968
De la 2 ianuarie, potrivit Legii nr. 2/1968 privind reorganizarea teritorială a României, IRE Maramureș Baia Mare are în subordine și “Exploatarea Electroenergetic Satu Mare”.

1973
În temeiul HCM 367/1973 IRE Maramureș se reorganizează și se înființează Secția de Distribuție a Energiei Electrice (S.D.E.E.) Satu Mare, cu autonomie limitată.

1975
Are loc demontarea utilajelor și demolarea clădirilor fostei Uzine Electrice Satu Mare.

1983
În baza decretului Consiliului de Stat 379/13 octombrie 1983, IRE Maramureș se reorganizează și se despart din ea subunitățile de profil din județele Sălaj și Satu Mare. Astfel se înființează I.E.I.R.I.E.D.E.E.T. Satu Mare cu specificarea că instalațiile de înaltă tensiune rămân în gestiunea I.R.E. Maramureș Baia Mare.

1990
Potrivit HGR 1195/1990 se schimbă denumirea unității din I.E.I.R.I.E.D.E.E.T. în I.R.E. Satu Mare. În baza HGR 1999/1990 se înființează Regia Autonomă de Electricitate (RENEL) București – Filiala de Rețele Electrice Satu Mare, cu autonomie limitată.

2001
Prin HG nr. 1342/27.12.2001 privind reorganizarea SC Electrica SA s-a înființat Filiala Transilvania Nord, cu sediul la Cluj, în componența căreia intră 6 sucursale de distribuție: Cluj, Oradea, Baia Mare, Satu Mare, Zalău, Bistrița.

2007
Prin HGR nr. 675/09.07.2007 are loc reorganizarea prin divizare parțială a societăților comerciale de distribuție și furnizare a energiei electrice, filiale ale SC Electrica SA, luând ființă SC Electrica Distribuție Transilvania Nord SA, în componența căreia intră 6 sucursale de distribuție a energiei electrice: Cluj, Oradea, Baia Mare, Satu Mare, Zalău, Bistrița.

2014
Începând cu data de 04 iulie 2014, în urma derulării unei oferte publice de acţiuni nou emise finalizată cu succes, Electrica şi filialele sale, prin urmare şi Filiala Electrica Distribuție Transilvania Nord, a devenit companie listată dual, acţiunile sale fiind tranzacţionate atât pe Bursa de Valori Bucureşti, cât şi pe London Stock Exchange.

Date statistice

Energia electrică distribuită: 604.328,989 MWh
Număr de consumatori: 159.516
Volum de instalaţii

LEA/LES 110 kV208,89 km
LEA/LES MT2.264,71 km
LEA/LES JT6.158,72km
Staţii 110 kV9 buc
Staţii MT2 buc
Stații PT911 buc

Furnizori

Lista furnizorilor de energie electrică atestați de ANRE poate fi consultată pe site-ul ANRE la adresa:

https://www.anre.ro/ro/info-consumatori/operatori-economici/energie-electrica1391006213/furnizare-catre-consumatori1391006442

Audiențe

Nume și prenume: SERGIU IONUȚ SĂSĂRAN

Funcție: Director

Ziua de audiență: Joi

Interval Orar: 14:00 – 15:00

CONTACT
Date de contact Sucursala Satu Mare:
Adresa: Satu Mare, str. Mircea cel Batrân, nr. 10, jud. Satu Mare
Telefon: 0261 805702
Fax: 0261 805704
E-mail: office.satumare@distributie-energie.ro

PLATFORMĂ ON-LINE pentru racordare la rețea și obținere avize de amplasament:

ZONA TN (Cluj, Bihor, Maramureș, Satu-Mare, Bistrița-Năsăud, Sălaj)

ZONA TS (Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu)

ZONA MN (Brăila, Buzău, Dâmbovița, Galați, Prahova, Vrancea)