Sisteme de măsurare inteligentă a energiei electrice

Sistemele de măsurare inteligentă (SMI) a energiei electrice sunt sisteme complexe, care înregistrează datele de consum energie electrică, parametrii de calitate a energiei electrice și mărimi de stare care monitorizează funcționarea și securitatea elementelor din sistem și asigură o comunicație bidirecțională securizată între elementele sistemului și subsistemul central de colectare, validare și prelucrare a datelor.

Fig.1 Exemplu de configurație sistem de măsurare inteligentă energie electrică

Principalele componente ale SMI:
 • Contoarele inteligente instalate la utilizatorii de energie electrica.  Noțiunea “inteligente” se referă la capabilitățile suplimentare pe care acest tip de contoare le au față de contoarele clasice, respectiv:
  • Permit citirea de la distanță a datelor măsurate de contor
  • Permit aplicarea de sisteme de tarifare avansate
  • Permit controlul de la distanță al deconectării/reconectării la rețea sau limitarea puterii
  • Permit măsurarea separată a cantității de energie electrică consumată de către consumator, respectiv injectată în rețea (produsă) de către acesta
  • Permit identificarea automată a defecțiunilor, reducerea timpilor de întreruperi, îmbunătățirea monitorizării și a controlului principalilor parametri tehnici privind calitatea energiei electrice

Fig.2 Exemplu de contor inteligent

 • concentratoare de date cu rol de colectare a datelor citite de la contoarele montate la utilizatorii de energie electrica. Acestea au următoarele funcțiuni:
  • Comunică cu contoarele utilizând ca și cale de comunicație rețeaua electrică propriu-zisă (PLC – Power Line Communication)
  • Stochează informațiile din contoare pentru o anumită perioadă de timp
  • Comunică cu sistemul central de colectare a fluxului de date (HES – Head-End System)
 • sistem central este un ansamblu de componente hardware si software cu roluri de colectare a datelor din concentratoare şi transmiterea lor către furnizorul de energie electrica, intocmirea de rapoarte cu rol de identificare a zonelor care necesita optimizari din punct de vedere al alimentarii cu energie electrica, s.a.m.d.

Contoarele inteligente, spre deosebire de contoarele clasice, oferă distribuitorului si clientului în timp real informații privind consumul de energie electrică şi transmit automat indexul de consum către distribuitor.

Distribuitorul de energie electrică transmite lunar indexul primit prin intermediul SMI, furnizorului de energie electrică, in vederea emiterii facturii.

Principalele functionalitati ale SMI sunt cele mentionate in Anexa 2 a Ordinului ANRE nr. 177/2018, care pot fi descarcate aici.

Beneficii ale sistemelor de măsurare inteligentă

Contoarele inteligente oferă o serie de facilităţi utilizatorilor de energie electrica, atât în ceea ce priveşte acurateţea facturării, cât şi a confortului colectării datelor de facturare:

 • transmiterea automată si securizata a datelor de măsurare aferente consumului si productiei de energie electrica, dupa caz;
 • reducerea eventualelor greșeli la citirea contorului(prin citire la distanta direct din contor) reducând plângerile și disputele;
 • facturare lunară în funcție de citirea la zi a contorului va evidentia consumul real, fără a fi nevoie de ajustări și de procedurile complexe legate de estimarea si regularizare consumurilor;
 • reducerea duratei şi simplificarea procesului de schimbare a furnizorului;
 • posibilitatea tehnică oferită de către operatorul de distribuție către furnizori de a aplica tarife diferențiate pe zone orare, astfel încât costul specific al unui kWh consumat de consumatorul final să scadă;
 • posibilitatea identificarii mai rapide a defectelor din rețea și eliminarea acestora, cu efect în creșterea continuității în alimentarea cu energie electrică a consumatorului final
 • asigurarea condițiilor tehnice de măsurare a energiei electrice produsă respectiv livrată în rețea de către prosumatori
 • asigurarea accesului la datele istorice de masurare (consum si productie, dupa caz) intr-un mod facil, prin acces portal date de masurare;
 • monitorizarea evenimentelor inregistrate la utilizatorii RED;
 • reducerea duratei de repunere sub tensiune(de la distanţă), urmare unei eventuale proceduri de deconectare;
 • posibilitatea de implementare a funcţionalităţilor opţionale, conform Ordinului ANRE 177/10.10.2018.

Funcționalități ale sistemelor de măsurare inteligentă (SMI) a energiei electrice (conform Ordin ANRE Nr. 177/2018):

Nr. crt. Obiectiv Funcţionalitate
I. Functionalitati obligatorii
1 Pentru clientul final Să transmită clientului final şi oricărui terț desemnat de către acesta, citiri din sistem, în vederea gestionării consumului
2 Pentru clientul final Să actualizeze citirile menționate la punctul 1, cu o frecvență suficientă pentru a permite ca informațiile să fie utilizate în vederea realizării de economii de energie
3 Pentru operatorul de distribuție concesionar Să permită citirea la distanță a contoarelor de către operatorul de distribuție concesionar
4 Pentru operatorul de distribuție concesionar Să asigure o comunicare bidirecțională între subsistemul de măsurare montat la locul de consum şi subsistemul de gestiune a informațiilor
5 Pentru operatorul de distribuție concesionar Să permită citiri suficient de frecvente pentru ca informațiile să fie utilizate în managementul operațional al rețelei, precum şi la planificarea dezvoltării rețelei
6 Pentru aspectele comerciale ale furnizarii de energie Sa sprijine sistemele tarifare avansate
7 Pentru aspectele comerciale ale furnizării de energie Să permită controlul de la distanță al conectării/deconectării de la rețea sau limitarea puterii
8 Pentru securitatea si protecția datelor Să asigure comunicări securizate ale datelor
9 Pentru securitatea și protecția datelor Să prevină, să detecteze și să transmită către subsistemul de gestiune a informațiilor, semnalizările legate de accesul neautorizat
10 Pentru producția descentralizată Să asigure măsurarea energiei electrice, separat, atât a cantității absorbite de către client, cât și a cantității de energie electrică injectată in rețea de către client. De asemenea, să asigure măsurarea energiei electrice reactive
11 Pentru operatorul de distribuție concesionar Să permită identificarea automată a defecțiunilor, reducerea timpilor de întreruperi, imbunătățirea monitorizării și a controlului principalilor parametri tehnici privind calitatea energiei electrice
12 Pentru operatorul de distribuție concesionar Infrastructura sistemelor de măsurare inteligentă trebuie să permită integrarea a cel puțin unui contor pentru balanța la fiecare post de transformare (PT), pentru a facilita identificarea pierderilor tehnice şi non-tehnice prin analizarea balanțelor de energie
II. Funcționalităti opționale
14 Subsistemul central ar trebui să stocheze datele de măsurare cel puţin pentru perioada relevantă pentru facturare, reclamaţii sau recuperare a eventualelor datorii
15 Infrastructura sistemelor de măsurare inteligentă ar trebui să permită montarea de contoare suplimentare, fără a fi nevoie de înlocuirea elementelor existente
16 Subsistemele de măsurare/subsistemele de comunicaţie ar trebui să aibă capacitatea de stocare a datelor pentru o perioadă suficientă de timp

Caracteristici proiecte SMI implementate in cele 3 zone DEER din punct de vedere al implementări tehnologiei de comunicație:

Zona considerata 

Transilvania Nord

Transilvania Sud

Muntenia Nord

Tip proiect

Proiecte pilot 2015-2016

Proiecte SMI 2019-2020

Proiecte pilot 2014-2015

Proiecte SMI 2019-2020

Proiecte pilot 2016-2018

Proiecte SMI 2019-2020

Judetul/ Localitatea

Urban – Loc. Baia Mare/ Jud. Maramures

 

Urban – Loc. Bistrita / Jud. Bistrita-Nasaud

Rural – Satele Bic, Pusta Secei, Pericei Sici si Periceul Mic / jud. Salaj

Urban – Loc.  Simleu Silvaniei, jud. Salaj

Urban – Loc. Dej

Jud. Cluj

Urban – Loc. Sfantu Gheorghe jud. Covasna

 

Rural – Loc. Stremt jud. Alba

 

Urban – Loc. Teius

Jud.Alba

Urban –

Loc. Buzau Cartier Micro XIV zona B 

Jud Buzau

Rural –

Loc. Vadeni si Pietroie

Jud Braila

Urban

Localitatile: Marasesti/Jud Vrancea si Ianca/ Jud.Braila

Rural 

100 de localitati judetele Brăila,Galați,Vrancea,Dâmbovița

Tipul de comunicatie utilizat de la client la Concentratorul de date şi respectiv de la Concentrator la sistemul de management al datelor utilizat de operator (ex. GSM, GPRS,3G, 4G, PLC, fibra optica, radio, linie telefonica închiriata etc.)

PLC, GPRS/GSM

PLC, GPRS/ GSM, RF 868 MHz

PLC, GPRS/GSM

PLC, GPRS/ GSM

PLC, GPRS/ GSM

PLC, GPRS/ GSM, RF 868 MHz

PLC, GPRS/ GSM

PLC, GPRS/ GSM

Comunicatie Seriala (bucla de curent), GPRS/GSM

PLC, GPRS/ GSM

PLC, GPRS/GSM