Sucursala Harghita

Sucursala Harghita - Istoric

1906
Prima atestare a unor activități în județul Harghita: o diplomă a unui electrician autorizat pentru lucrări la joasă tensiune;

sec. XX
Sfârșitul ultimului deceniu al sec. XIX, începutul sec. XX – se montează primele generatoare de curent la fabricile de cherestea. Din aceste generatoare se alimentează, mai apoi, casele din jurul fabricilor și iluminatul public stradal, la tensiunea de 110V și 220V;

1939
Se construiește prima linie electrică de 22 kV, pe stâlpi de lemn, cu o lungime de 200 km, alimentată din Miercurea-Ciuc din generatoare acționate de motoare Diesel;

1954
Se construiește LEA 35 kV Bicaz – Gheorgheni, cu stația 35/15/6 kV Gheorgheni;

1958
Se construiește LEA 35 kV Bălan – Miercurea-Ciuc;

1951-1960
1951-1960 – Conform planului de electrificare pentru această perioadă, se construiesc Termocentrala Fântânele și Hidocentrala Stejaru – Bicaz, care vor avea un rol hotărâtor în dezvoltarea rețelelor electrice din zonă;

1962
Se înființează Întreprinderile de electricitate cu acoperire regională în județul Harghita, funcționând cu câte o secție la Odorheiu-Secuiesc, care a aparținut de Târgu Mureș, respectiv o secție la Gheorgheni, care a aparținut de Bacău;

1969
Se pune în funcțiune Stația 110/35/20 kV Gheorgheni, cu LEA 110 kV Miercurea-Ciuc – Gheorgheni, în lungime de 51 km;

1989
După 1989, operatorul de distribuție din județul Harghita funcţionează sub mai multe titulaturi: SDFEE Miercurea Ciuc, SDEE Harghita;

2007
Prin HGR nr. 675/2007 are loc reorganizarea prin divizare parțială a societăților comerciale de distribuție și furnizare a energiei electrice, filiale ale SC Electrica SA, luând ființă trei societăți comerciale de distribuție a energiei electrice ce acoperă Transilvania și zona de nord a Munteniei

2014
Electrica şi filialele sale devine companie listată dual, acţiunile sale fiind tranzacţionate pe Bursa de Valori Bucureşti şi pe London Stock Exchange.

Date statistice

Energia electrică distribuită: 503.192,326 MWh
Număr de consumatori: 154.016
Volum de instalaţii

LEA/LES 110 kV532.80 km
LEA/LES MT1.771,35 km
LEA/LES JT5.995,31 km
Staţii 110 kV13 buc
Staţii MT0 buc
Staţii PT1120 buc

Furnizori

Lista furnizorilor de energie electrică atestați de ANRE poate fi consultată pe site-ul ANRE la adresa:

https://www.anre.ro/ro/info-consumatori/operatori-economici/energie-electrica1391006213/furnizare-catre-consumatori1391006442

Audiențe

Nume și prenume: ÁRPÁD BIRÓ

Funcție: Director

Ziua de audiență: Luni

Interval Orar: 12:00 – 14:00

CONTACT
Date de contact Sucursala Harghita
Adresa: Miercurea Ciuc, str. Kossuth Lajos, nr. 1, jud. Harghita
Telefon: 0266205702
Fax: 0266 371975
E-mail: office.harghita@distributie-energie.ro

PLATFORMĂ ON-LINE pentru racordare la rețea și obținere avize de amplasament:

ZONA TN (Cluj, Bihor, Maramureș, Satu-Mare, Bistrița-Năsăud, Sălaj)

ZONA TS (Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu)

ZONA MN (Brăila, Buzău, Dâmbovița, Galați, Prahova, Vrancea)