Având în vedere obligațiile OD ce rezidă din Ordinul ANRE 235/2019 în ceea ce privește implementarea soluției de estimare pe baza convenției de consum, precizăm că forma în care se vor pune la dispoziție furnizorilor datele de consum prevăzute la art. 44^1 alin (2) al ordinului precizat mai sus este următoarea:

ID Furnizor

ID PoD

Tip registru

An

Ianuarie

Februarie

...........................

Decembrie

Fișierele conțin date de consum lunare pentru toți utilizatorii, citite cu altă periodicitate decât cea strict lunară (citite lunar, dar în cursul lunii, la 3 sau 6 luni) din portofoliul fiecărui furnizor.

În ceea ce privește modalitatea de comunicare a acestor date către furnizori, facem precizarea că aceasta se va realiza prin intermediul unor fișiere de tip CSV, XLS sau XLSX transmise prin e-mail.