Grup de măsurare

Contoare destinate montării la prosumatorii racordați la rețeaua de distribuție DEER

Tip: P12U01

Descriere: Contor static monofazat, 5(40) A, EA+ER, cu ceas, afișaj electronic, cu CS, cu modem incorporat (GSM/GPRS/LTE)

Nr lot din ST-22-1-ITMTJT: Lot 1

Sistem în care se integrează: Sanplat
Tip: S12U16

Descriere: Contor static monofazat, 5(40) A, EA+ER, cu ceas, afișaj electronic, cu CS, cu modem incorporat (GSM/GPRS/LTE)

Nr lot din ST-22-1-ITMTJT: Lot 1

Sistem în care se integrează: Sanplat
Tip: LSM10GSM

Descriere: Contor static monofazat, 5(40) A, EA+ER, cu ceas, afișaj electronic, cu CS, cu modem incorporat (GSM/GPRS/LTE)

Nr lot din ST-22-1-ITMTJT: Lot 1

Sistem în care se integrează: Metrum
Tip: S34U18

Descriere: Contor static trifazat, 5(100) A, (minim), EA+ER, conectare directă, cu CS, (minim 12 CS), cu modem incorporat (GSM/GPRS/LTE), interfata RS485

Nr lot din ST-22-1-ITMTJT: Lot 2

Sistem în care se integrează: Sanplat
Tip: S34U18 CT

Descriere: Contor static trifazat, 5(6) A, EA+ER, conectare semidirectă, cu CS, (minim 12 CS), cu modem incorporat (GSM/GPRS/LTE), interfață RS 485

Nr lot din ST-22-1-ITMTJT: Lot 3

Sistem în care se integrează: Sanplat
Tip: P34S02

Descriere: Contor static trifazat, 5(100) A, (minim), EA+ER, conectare directă, cu CS, (minim 12 CS), cu modem incorporat (GSM/GPRS/LTE), interfata RS485

Nr lot din ST-22-1-ITMTJT: Lot 2

Sistem în care se integrează: Sanplat
Tip: P34S02 CT

Descriere: Contor static trifazat, 5(6) A, EA+ER, conectare semidirectă, cu CS, (minim 12 CS), cu modem incorporat (GSM/GPRS/LTE), interfață RS 485

Nr lot din ST-22-1-ITMTJT: Lot 3

Sistem în care se integrează: Sanplat
Tip: LSM40

Descriere: Contor static trifazat, 5(100) A, (minim), EA+ER, conectare directă, cu CS, (minim 12 CS), cu modem incorporat (GSM/GPRS/LTE), interfata RS485

Nr lot din ST-22-1-ITMTJT: Lot 2

Sistem în care se integrează: Metrum
Tip: LSM50

Descriere: Contor static trifazat, 5(6) A, EA+ER, conectare semidirectă, cu CS, (minim 12 CS), cu modem incorporat (GSM/GPRS/LTE), interfață RS 485

Nr lot din ST-22-1-ITMTJT: Lot 3

Sistem în care se integrează: Metrum
Tip: LSM50

Descriere: Contor static trifazat, 5(6) A, EA+ER, conectare indirectă, cu CS, (minim 12 CS), cu modem incorporat (GSM/GPRS/LTE), interfață RS485

Nr lot din ST-22-1-ITMTJT: Lot 4

Sistem în care se integrează: Metrum
Tip: CST0410

Descriere: Contor static trifazat, 5(100) A, (minim), EA+ER, conectare directă, cu CS, (minim 12 CS), cu modem incorporat (GSM/GPRS/LTE), interfata RS485

Nr lot din ST-22-1-ITMTJT: Lot 2

Sistem în care se integrează: Argus
Tip: CST0410

Descriere: Contor static trifazat, 5(6) A, EA+ER, conectare semidirectă, cu CS, (minim 12 CS), cu modem incorporat (GSM/GPRS/LTE), interfață RS 485

Nr lot din ST-22-1-ITMTJT: Lot 3

Sistem în care se integrează: Argus
Tip: CST0410

Descriere: Contor static trifazat, 5(6) A, EA+ER, conectare indirectă, cu CS, (minim 12 CS), cu modem incorporat (GSM/GPRS/LTE), interfață RS485

Nr lot din ST-22-1-ITMTJT: Lot 4

Sistem în care se integrează: Argus
Tip: A1830

Descriere: Contor static trifazat, 5(100) A, (minim), EA+ER, conectare directă, cu CS, (minim 12 CS), cu modem incorporat (GSM/GPRS/LTE), interfata RS485

Nr lot din ST-22-1-ITMTJT: Lot 2

Sistem în care se integrează: Meridian/Converge
Tip: A1830

Descriere: Contor static trifazat, 5(6) A, EA+ER, conectare semidirectă, cu CS, (minim 12 CS), cu modem incorporat (GSM/GPRS/LTE), interfață RS 485

Nr lot din ST-22-1-ITMTJT: Lot 3

Sistem în care se integrează: Meridian/Converge
Tip: A1830

Descriere: Contor static trifazat, 5(6) A, EA+ER, conectare indirectă, cu CS, (minim 12 CS), cu modem incorporat (GSM/GPRS/LTE), interfață RS485

Nr lot din ST-22-1-ITMTJT: Lot 2

Sistem în care se integrează: Meridian/Converge
Tip: SL7000

Descriere: Contor static trifazat, 5(100) A, (minim), EA+ER, conectare directă, cu CS, (minim 12 CS), cu modem incorporat (GSM/GPRS/LTE), interfata RS485

Nr lot din ST-22-1-ITMTJT: Lot 2

Sistem în care se integrează: Meridian/Converge
Tip: SL7000

Descriere: Contor static trifazat, 5(6) A, EA+ER, conectare semidirectă, cu CS, (minim 12 CS), cu modem incorporat (GSM/GPRS/LTE), interfață RS 485

Nr lot din ST-22-1-ITMTJT: Lot 3

Sistem în care se integrează: Meridian/Converge
Tip: SL7000

Descriere: Contor static trifazat, 5(6) A, EA+ER, conectare indirectă, cu CS, (minim 12 CS), cu modem incorporat (GSM/GPRS/LTE), interfață RS485

Nr lot din ST-22-1-ITMTJT: Lot 4

Sistem în care se integrează: Meridian/Converge
* Lista prezentată conține contoarele integrabile în prezent în sistemele de telecitire DEER;
Această listă se poate extinde pe măsură ce vor putea fi integrate și alte tipuri de contoare.

* Caracteristicile contoarelor din “ST-22-1-ITMTJT-Contoare-de-e.e.-cu-telecitire-Ed.U2-Rev.0-2022” sunt cele minimale – sunt acceptate contoare cu caracteristici tehnice superioare, cu condiția ca acestea să rămână compatibile cu sistemele de citire de la distanță ale DEER fără a fi necesare dezvoltări software în vederea asigurării integrării contorului in sistem.

ST 22-1 – IT,MT,JT – Contoare de e.e. cu telecitire, Ed.U2, Rev.0, 2022

Specificații Tehnice
Specificaţiile tehnice stabilesc condiţiile tehnice şi constructive ce trebuie îndeplinite de elementele rețelei de distribuție energie electrică.

PLATFORMĂ ON-LINE pentru racordare la rețea și obținere avize de amplasament:

ZONA TN (Cluj, Bihor, Maramureș, Satu-Mare, Bistrița-Năsăud, Sălaj)

ZONA TS (Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu)

ZONA MN (Brăila, Buzău, Dâmbovița, Galați, Prahova, Vrancea)