Tarife specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice practicate de DEER

Nivel de tensiune

Tariful specific

(lei MWh)

 Zona Transilvania Nord IT 23,77
MT 57,49
JT 144,73

Nivel de tensiune

Tariful specific

(lei MWh)

 Zona Transilvania Sud IT 24,63
MT 54,52
JT 158,84

Nivel de tensiune

Tariful specific

(lei MWh)

 Zona Muntenia Nord IT 23,35
MT 56,70
JT 175,26

Tarifele nu conţin taxa pe valoarea adăugată.

Preţuri pentru energia electrică reactivă practicate de Societatea Distribuţie Energie Electrică Romania S.A., valabile începând cu data de 1 ianuarie 2022

Operator de distribuţie concesionar Zona Transilvania Nord Zona Transilvania Sud Zona Muntenia Nord
 Societatea Distribuţie Energie Electrică Romania S.A. Preţ (lei/kVARh) Preţ (lei/kVARh) Preţ (lei/kVARh)
0,0923 0,0924 0,0922

Ordine ANRE prin care s-au stabilit tarifele specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă

  • Ordin ANRE nr. 28 din 23 martie 2022 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 119/2021 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea Distribuţie Energie Electrică Romania – S.A.
  • Ordin ANRE nr. 119 din 25 noiembrie 2021 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea Distribuţie Energie Electrică Romania S.A.

Aplicarea tarifului de distributie

Clientii platesc distribuitorului contravaloarea serviciilor care fac obiectul contractelor de distributie, la tarifele reglementate, aprobate de Autoritatea competenta si publicate în Monitorul Oficial al României:

  • Contravaloarea serviciului de distributie a energiei electrice se plateste corespunzator energiei electrice active masurate în fiecare punct de delimitare, la tariful de distributie calculat prin însumarea dupa caz a tarifelor specifice reglementate, corespunzator nivelului tensiunii în punctul respectiv de delimitare;
  • Energia electrica reactiva se factureaza si se plateste conform metodologiei privind stabilirea obligatiilor de plata a energiei electrice reactive si a pretului reglementat pentru energia electrica reactiva, in vigoare.