Tarife specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice practicate de DEER

Nivel de tensiune

Tariful specific

(lei MWh)

 Zona Transilvania Nord IT 19,23
MT 47,12
JT 107,58

[valorile nu contin TVA]

Nivel de tensiune

Tariful specific

(lei MWh)

 Zona Transilvania Sud IT 22,23
MT 45,24
JT 111,31

[valorile nu contin TVA]

Nivel de tensiune

Tariful specific

(lei MWh)

 Zona Muntenia Nord IT 18,72
MT 38,15
JT 127,88

[valorile nu contin TVA]

Ordine ANRE prin care s-au stabilit tarifele de distribuție pentru 2021

220/09.12.2020 ORDIN de aprobare a tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Distribuție Energie Electrică Romania zona Muntenia Nord S.A., valabile de la 1 ianuarie 2021
221/09.12.2020 ORDIN de aprobare a tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Distribuție Energie Electrică Romania zona Transilvania Nord S.A., valabile de la 1 ianuarie 2021
222/09.12.2020 ORDIN de aprobare tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Distribuție Energie Electrică Romania zona Transilvania Sud S.A., valabile de la 1 ianuarie 2021

Aplicarea tarifului de distributie

Clientii platesc distribuitorului contravaloarea serviciilor care fac obiectul contractelor de distributie, la tarifele reglementate, aprobate de Autoritatea competenta si publicate în Monitorul Oficial al României:

  • contravaloarea serviciului de distributie a energiei electrice se plateste corespunzator energiei electrice active masurate în fiecare punct de delimitare, la tariful de distributie calculat prin însumarea dupa caz a tarifelor specifice reglementate, corespunzator nivelului tensiunii în punctul respectiv de delimitare*;
  • contravaloarea energiei electrice reactive se plateste corespunzator valorii masurate a energiei electrice reactive consumate, la tariful aprobat de Autoritatea competenta pentru energia reactiva livrata consumatorilor captivi, conform reglementarilor în vigoare.

calculul tarifelor de distributie se face prin însumarea tarifelor specifice atâta timp cât Autoritatea competenta aproba aceste tarife specifice (http://www.anre.ro/ordin.php?id=134)