Tarife specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice practicate de Distribuţie Energie Electrică Romania S.A., valabile începând cu data de 1 aprilie 2023

Tarifele nu conţin taxa pe valoarea adăugată.


Preţul pentru energia electrică reactivă practicat de Distribuţie Energie Electrică Romania S.A., valabil începând cu data de 1 aprilie 2023

Operator de distribuţie concesionar

Zona Transilvania Nord

Zona Transilvania Sud

Zona Muntenia Nord

 Societatea Distribuţie Energie Electrică Romania S.A.

Preţ (lei/kVARh)

Preţ (lei/kVARh)

Preţ (lei/kVARh)

0,2968 

0,2968

0,2968

Prețurile pentru energia electrică reactivă nu includ acciza și taxa pe valoarea adăugată (TVA).


Ordine ANRE prin care s-au stabilit tarifele specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă

  • Ordin ANRE 27/2023 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea Distribuție Energie Electrică Romania — S.A

Aplicarea tarifului de distributie

Clientii platesc distribuitorului contravaloarea serviciilor care fac obiectul contractelor de distributie, la tarifele reglementate, aprobate de Autoritatea competenta si publicate în Monitorul Oficial al României:

  • Contravaloarea serviciului de distributie a energiei electrice se plateste corespunzator energiei electrice active masurate în fiecare punct de delimitare, la tariful de distributie calculat prin însumarea dupa caz a tarifelor specifice reglementate, corespunzator nivelului tensiunii în punctul respectiv de delimitare;
  • Energia electrica reactiva se factureaza si se plateste conform metodologiei privind stabilirea obligatiilor de plata a energiei electrice reactive si a pretului reglementat pentru energia electrica reactiva, in vigoare.