Tarife specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice practicate de DEER

Nivel de tensiune

Tariful specific

(lei MWh)

 Zona Transilvania Nord IT 21,79
MT 48,13
JT 122,78

[valorile nu contin TVA]

Nivel de tensiune

Tariful specific

(lei MWh)

 Zona Transilvania Sud IT 22,34
MT 45,49
JT 127,04

[valorile nu contin TVA]

Nivel de tensiune

Tariful specific

(lei MWh)

 Zona Muntenia Nord IT 21,02
MT 43,54
JT 140,68

[valorile nu contin TVA]

Ordine ANRE prin care s-au stabilit tarifele de distribuție pentru 2022

119/25.11.2021 ORDIN privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea Distribuție Energie Electrică Romania — S.A, valabile de la 1 ianuarie 2022

Aplicarea tarifului de distributie

Clientii platesc distribuitorului contravaloarea serviciilor care fac obiectul contractelor de distributie, la tarifele reglementate, aprobate de Autoritatea competenta si publicate în Monitorul Oficial al României:

  • Contravaloarea serviciului de distributie a energiei electrice se plateste corespunzator energiei electrice active masurate în fiecare punct de delimitare, la tariful de distributie calculat prin însumarea dupa caz a tarifelor specifice reglementate, corespunzator nivelului tensiunii în punctul respectiv de delimitare;
  • Energia electrica reactiva se factureaza si se plateste conform metodologiei privind stabilirea obligatiilor de plata a energiei electrice reactive si a pretului reglementat pentru energia electrica reactiva, in vigoare.