Specificaţiile tehnice stabilesc condiţiile tehnice şi constructive ce trebuie îndeplinite de elementele rețelei de distribuție energie electrică.

SPECIFICAȚII TEHNICE UNIFICATE
SPECIFICAȚII TEHNICE NEUNIFICATE