Intervenții în rețeaua de distribuție electrică

Conventie privind intervenţia în reţeaua electrică de distribuţie

Deconectarea respectiv reconectarea consumatorilor rău platnici la dispoziția furnizorului:
  1. Deconectarea/reconectarea consumatorilor rău platnici se va efectua de catre operatorul de distribuție, la dispoziția scrisă a furnizorului.
  2. Eventualele consecințe ce rezultă din întreruperea alimentării cu energie electrică a consumatorului (deconectare) conform aliniatului 1, privesc în totalitate furnizorul.
  3. Executarea operatiunilor de deconectare/reconectare se poate face doar în zilele lucrătoare, în intervalul orar 7-15.
  4. Preavizarea consumatorului rau platnic privind întreruperea alimentarii cu energie electrică se va face prin grija furnizorului.
  5. Cheltuielile operatorului de distribuție pentru deconectare/reconectare la RED vor fi suportate de furnizor (art. 31 lit. h din Regulamentul de Furnizare).
  6. Tarifele aplicate pentru prestarea serviciilor de deconectare/reconectare sunt cele stabilite prin Catalogul de tarife pentru lucrări executate și servicii prestate de către Operatorul de distribuție către terți și care pot fi consultate aici.
  7. Dacă lucrările de deconectare sau reconectare implică operații complexe care nu pot fi identificate cu o poziție din Catalogul de tarife, Operatorul de distribuție va transmite un deviz ofertă iar lucrările de deconectare sau reconectare se vor efectua după acceptarea de către furnizor a ofertei.
  8. Termenele de plata pentru serviciile de deconectare/reconectare vor fi similare cu cele pentru serviciul de distribuție.