Contractarea serviciului de distribuție

Documente necesare în vederea încheierii contractului de distribuţie a energiei electrice

  1. Cerere tip pentru încheierea contractului de distribuţie a energiei electrice
  2. Certificat de înmatriculare/codul unic de înregistrare la Registrul Comerţului – copie*
  3. Certificat de înregistrare fiscală – copie*
  4. Certificat constatator eliberat de Oficiul Comerțului din care să rezulte persoana îndreptățită să reprezinte societatea*
  5. Licenţă de furnizare – copie*
  6. Formula de calcul pentru consumul însumat al furnizorului din cadrul PRE /zonă de licență, inclusiv codul ETSO*
  7. Documentele necesare pentru asigurarea accesului la portalul de date*:
  1. Toate datele necesare pentru completarea contractului (telefon, fax, e-mail, adresa de corespondență dacă diferă de cea a sediului social, semnatarii contractului, datele de contact ale responsabilului de contract etc)*

Notă:

* Documente solicitate numai pentru furnizorul care nu a mai avut contract de distribuţie pe zona de licenţă a DEER

Formulare

Furnizorii de energie electrică

Lista furnizorilor de energie electrică atestați de ANRE poate fi consultată pe situl ANRE la adresa: https://www.anre.ro/ro/info-consumatori/operatori-economici/energie-electrica1391006213/furnizare-catre-consumatori1391006442