Legislație primară

 • Legea 123/2012 a energiei electrice si gazelor naturale.

 • Legea 33/1994 (**republicată**) privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică.

 • Legea 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia.

 • Legea 372/2005 (*republicată*) privind performanţa energetică a clădirilor.

 • Legea 160/2012 pentru aprobarea OUG 33/2007, privind modificarea și completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007 și Legii gazelor nr. 351 /2004. (OUG privind organizarea si funcționarea ANRE) actualizată.

 • Legea 121/2014 privind eficiența energetică, actualizată.

Legislație secundară

 • Ordinul 59/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public. Modificat prin Ordinul 111/2018. Modificat prin Ordinul 15/2019. Modificat prin Ordinul 22/2020 si prin Ordinul 68/2020.

 • Ordinul 102/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea soluţiilor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public Modificat prin Ordinul 184/2019.

 • Ordinul 25/2016 privind aprobarea Metodologiei pentru emiterea avizelor de amplasament de către operatorii de reţea, Modificat prin Ordinul nr. 183/2019; Ordinul 201/2019; Ordinul 184/2020.

 • Ordinul 74/2014 pentru aprobarea conţinutului-cadru al avizelor tehnice de racordare. Modificat prin Ordinul 162/2020.

 • Ordinul 11/2014 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor de racordare a utilizatorilor la rețelele electrice de interes public. Modificat prin Ordinul 87/2014. Anexa 1 modificată prin Ordinul 113/2018.

 • Ordin 141/2014 pentru aprobarea tarifelor specifice şi indicatorilor specifici utilizaţi la stabilirea tarifelor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public. Modificat prin Ordinul 113/2018.

 • Ordin 61/2014 pentru aprobarea Metodologie privind stabilirea tarifelor de emitere si actualizare a avizelor tehnice de racordare, certificatelor de racordare si avizelor de amplasament, Modificat prin Ordinul 62/2017.

 • Ordin 114/2014 pentru aprobarea tarifelor de emitere şi actualizare a avizelor tehnice de racordare, a certificatelor de racordare şi a avizelor de amplasament. Modificat prin Ordinul 63/2017.

 • Ordin 124/2020 pentru aprobarea contractului-cadru de racordare la reţelele electrice de interes public.

 • Ordin 95/2018 privind aprobarea clauzelor obligatorii din contractele pentru prestarea serviciilor în vederea realizării lucrărilor de racordare la rețelele electrice de interes public. Modificat prin Ordinul 185/2018.

 • Ordin 74/2013 – Procedura privind punerea sub tensiune pentru perioada de probe și certificarea conformității tehnice a centralelor electrice eoliene și fotovoltaice. Modificat prin Ordinul 59/2014. Modificat prin Ordinul 51/2019.

 • Ordin 5/2014 pentru aprobarea continutului – cadru al certificatelor de racordare. Modificat prin Ordinul 163/2020.

 • Ordin 208/2018 pentru aprobarea Normei tehnice privind cerințele tehnice de racordare la rețelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare și centrale formate din module generatoare offshore (situate în larg).

 • Ordin 228/2018 pentru aprobarea Normei tehnice „Condiţii tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injecţie de putere activă în reţea”.

 • Ordin 191/2018 pentru aprobarea Procedurii privind acordarea derogărilor instalațiilor de producere a energiei electrice de la obligația de îndeplinire a uneia sau mai multor cerințe prevăzute de norma tehnică de racordare.

 • Ordin 30/2013 – Condiții tehnice de racordare la rețelele de interes public pentru centralele electrice fotovoltaice – modificat prin Ordin 74/2013,  Ordin 208/2018, Ordinul 51/2019.

 • Ordin 51/2009 – Condiții tehnice de racordare la rețelele electrice de interes public pentru centralele electrice eoliene-Norma tehnică Modificat prin Ordinul 29/2013 Art. 2 din anexa abrogat prin Ordinul 208/2018.

 • Ordin 36/2019 privind aprobarea Metodologiei pentru evaluarea condițiilor de finanțare a investițiilor pentru electrificarea localităților ori pentru extinderea rețelelor de distribuție a energiei electrice. Modificat prin Ord 159/2020.

 • Ordin 180/2015 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a compensaţiilor băneşti între utilizatorii racordaţi în etape diferite, prin instalaţie comună, la reţelele electrice de interes public. Modificat prin Ordinul 10/2016. Modificat prin Ordinul 16/2019.

 • Ordin 169/2018 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice. Modificat prin Ordinul 193/2018, Modificat prin Ordinul 203/2019, Modificat prin Ord.207/2020.

 • Ordin 102/2016 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice de operatori, alţii decât operatorii de distribuţie concesionari. Modificat prin Ordinul 177/2020.

 • Ordin 8/2020 privind modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 228/2019 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A.

 • Ordin 7/2020 privind modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 227/2019 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A.

 • Ordin 9/2020 pentru modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 229/2019 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A.

 • Ordin 90/2015 privind aprobarea contractelor-cadru pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice. Modificat prin Ordinul 12/2017. Modificat prin Ordinul 227/2018. Modificat prin Ordinul 194/2019.

 • Ordin 129/2015 privind aprobarea Procedurii privind constituirea garanțiilor financiare în cadrul contractului pentru serviciul de distribuție a energiei electrice.

 • Ordin 76/2016 pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind stabilirea obligaţiilor de plată a energiei electrice reactive şi a preţului reglementat pentru energia electrică reactivă, aprobate prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 33/2014.

 • Ordin 11/2016 privind aprobarea Standardului de performanță pentru serviciul de distribuție a enrgiei electrice. Modificat prin Ordinul 49/2017.

 • Ordin 226/2018 pentru aprobarea regulilor de comercializare a energiei electrice produsă în centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 27 kW aparținând prosumatorilor. Modificat prin Ordinul 194/2019; Modificat prin Ord 77/2020.

 • Ordin 227/2018 pentru aprobarea Contractului-cadru de vânzare-cumpărare a energiei electrice produsă de prosumatorii care dețin centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum și pentru modificarea unor reglementări din sectorul energiei electrice. Modificat prin Ordinul 194/2019.

 • Ordin 228/2018 pentru aprobarea Normei Tehnice Condiții tehnice de racordare la rețelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injecție de putere activă în rețea, Modificat prin Ordinul 132 din 24 iunie 2020; si Rectificarea nr. 132 din 24 iunie 2020.

 • Ordin 177/2018 de aprobare a condițiilor cadru pentru realizarea calendarului de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice la nivel național.

 • Decizia 778/2019 președintelui ANRE nr 778/08.05.2019 privind aprobarea Calendarului de implementare a SMI pentru perioada 2019-2028.

 • Ordin 103/2015 pentru aprobarea Codului de măsurare a energiei electrice.

 • Ordin 75/2015 pentru aprobarea Procedurii privind corecţia datelor de măsurare în raport cu punctul de delimitare.

 • Ordin 85/2015 pentru aprobarea convenţiei-cadru tripartite încheiate între furnizor, operatorul de reţea şi clientul final titular al contractului de reţea şi a convenţiei-cadru multipartite încheiate între clientul final, furnizori şi operatorul de reţea.

 • Ordin 62/2020 pentru aprobarea Regulilor comerciale privind colectarea, prelucrarea şi transmiterea valorilor măsurate de energie electrică. Modificat de Ordinul 152/2020.

 • Ordin 234/2019 pentru aprobarea Procedurii privind schimbarea furnizorului de energie electrică/gaze naturale de către clientul final.

 • Ordin 205/2020 de aprobare a Metodologiei privind reglementarea condițiilor pentru preluarea în proprietate de capacități energetice de distribuție a energiei electrice.

 • Ordin 150/2015 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind soluţionarea plângerilor împotriva operatorilor de reţea/sistem din domeniul energiei.

 • Ordin 128/2008 COD TEHNIC din 11 decembrie 2008 al reţelelor electrice de distribuţie. Modificat prin Ordinul 72/2017, Modificat prin Ordinul 214/2018.

 • Ordin 45/2016 Ordin privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice. Modificat prin Ordinul 212/2018.

 • Ordin ANRE 73/2014 privind aprobarea Condiţiilor generale asociate licenţelor pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice. Modificat prin Ordinul 32/2018. Modificat prin Ordinul 209/2019.

 • Ordin ANRE 239/2019 pentru aprobarea Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protectie si de siguranta aferente capacitatilor energetice. Modificat prin Ordinul 67/2020.

 • Ordinul ANRE 85/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea comisiilor pentru soluţionarea disputelor/divergenţelor privind accesul la reţelele/sistemele din domeniul energiei. Modificat prin Ordinul 43/2019.

 • Ordinul ANRE 194/2020 pentru aprobarea Procedurii privind soluţionarea reclamaţiilor părţilor interesate în sectorul energiei.

 • Ordinul ANRE 193/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind soluţionarea plângerilor în sectorul energiei.

 • Ordinul ANRE 128/2020 174/2021 pentru aprobarea Procedurii privind soluţionarea neînţelegerilor apărute la încheierea contractelor în sectorul energiei.

 • Ordinul ANRE 12/2017 pentru aprobarea Regulamentului de preluare de către furnizorii de ultimă instanţă obligaţi a locurilor de consum ale clienţilor finali care nu au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă şi pentru modificarea unor reglementări din sectorul energiei electrice. Modificat prin Ordinul 26/2018, Modificat prin Ordinul 70/2020.