Investițiile în dezvoltarea, reabilitarea şi modernizarea
infrastructurii de distribuție

Investițiile în dezvoltarea, reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de distribuție reprezintă una dintre prioritățile companiei  Distribuție Energie Electrică Romania (DEER).

Programele de investiții deosebit de ambițioase din ultimii ani au ca scop creșterea satisfacției consumatorilor, prin îmbunătățirea serviciilor oferite, reducerea numărului de incidente în rețea și îmbunătățirea calității energiei electrice distribuite.

Programele de investiții ale DEER prevăd realizarea de cheltuieli de capital în vederea îmbunătățirii calității serviciului de distributie, a creșterii eficienței energetice și operationale, prin:

 • Asigurarea continuităţii în alimentarea cu energie electrică în conformitate cu nivelurile de performanţă stabilite de reglementarile în vigoare;
 • Reducerea costurilor de exploatare şi mentenanţă:
 • Distribuirea de energie electrică la parametrii de calitate prevăzuţi în standardul de performanţă;
 • Asigurarea accesului la reţea a tuturor utilizatorilor, fără afectarea siguranţei SEN şi în condiţiile respectării normelor şi reglementărilor tehnice în vigoare;
 • Implementarea conceptului de Smart Grids (Retele electrice inteligente);
 • Reducerea pierderilor de energie electrică în reţelele de distribuţie;
 • Demararea implementării sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice (Smart Metering);

Principalele obiective de investiții

Principalele obiective de investiții care se vor finanța în perioada IV-a de reglementare:

 1. Modernizarea reţelelor electrice de distribuţie (statii și posturi de transformare, linii electrice etc.), prin adoptarea şi promovarea unor soluţii tehnice, echipamente şi tehnologii noi, cu impact minim asupra mediului;
 2. Realizarea sistemului DMS/SCADA la nivelul municipiilor reşedinţă de judeţ prin integrarea posturilor de transformare în construcţie zidită, ca prim pas în implementarea conceptului de Smart Grids;
 3. Montarea pe Liniile Electrice Aeriene de Medie Tensiune (LEA MT) a echipamentelor telecomandate: separatoare şi reanclanşatoare automate şi integrarea lor în Sistemul de Automatizare a Distributiei (SAD);
 4. Dezvoltarea sistemului integrat de comunicaţii în vederea asigurării suportului pentru comunicații de voce și date și conectarea echipamentelor din rețeaua electrică la sisteme de comandă automata, respectiv de gestionare a energiei (instalare de fibre optice pe traseul liniilor electrice și conectarea tuturor obiectivelor de interes (statii și posturi de transformare, centre, puncte de lucru etc.);
 5. Montarea de echipamente pentru monitorizarea continuităţii şi calităţii energiei electrice în nodurile reţelei;
 6. Racordarea producătorilor de energie electrică cu impact minim asupra reţelelor de distribuţie în condiţiile păstrării accesului nediscriminatoriu;
 7. Trecerea la tensiunea de 20kV a reţelelor de distribuţie medie tensiune, care funcţionează în prezent la 6kV, 10kV (presupune înlocuirea liniilor si echipamentelor existente, cu vechime mai mare de 30 de ani);
 8. Modernizarea, securizarea şi sistematizarea branşamentelor;
 9. Dezvoltarea sistemului de măsurare a energiei electrice;
 10. Realizarea de noi puncte de injecţie a energiei electrice în reteaua existentă pentru asigurarea calității energiei electrice la consumatori;
 11. Creşterea siguranţei în alimentare cu energie electrică prin realizarea de noi linii electrice de medie si joasa tensiune buclate, cu functionare radială, dotate cu echipamente de automatizare pentru reducerea timpilor de intrerupere a alimentării cu energie electrică a consumatorilor;

Anunțuri inițiere Proceduri Achiziții DEER