Distribuție Energie Electrica Romania acordă o importanță deosebită politicilor de resurse umane pentru ca este conștientă că “O companie este atât de bună pe cât sunt şi angajaţii săi”.

Compania noastră se preocupă permanent de satisfacția personalului angajat, de perfecționarea profesională și de crearea unui mediu de muncă motivant pentru angajați, care să le ofere provocări și satisfacții deopotrivă.

Anunț concurs specialist Acces Rețea Alba

Anunț concurs specialist proiectare- Serviciul Proiectare Brașov

Anunț concurs electrician măsură Bistrița

Anunț concurs electrician exploatare Bistrița

Anunț electrician măsură- COR MT/JT Sibiu

Anunț dispecer MT/JT Sibiu

Anunț concurs dispecer SD Brăila

Anunț concurs specialist acces rețea Cluj

Anunț electrician mentenanță – COR IT Sibiu

Anunț electrician exploatare- COR IT Sibiu

Anunț Specialist Dispecerat MT/JT Ploiești

Anunț electrician exploatare Baia-Mare

Anunț electrician mentenanță- COR MT/JT Târgu-Mureș

Anunț electrician mentenanță/construcții energetice JR  – Departament Construcții Energetice Baia Mare – CCE Satu Mare

Anunț specialist măsură specială- Serviciul Sisteme Inteligente de Măsurare Sibiu

Anunț specialist operațiuni rețea COR MT JT Aleșd – Marghita

Anunț specialist investiții SMI Târgoviște

Anunț specialist reglementare

Anunț electrician mentenanță rețele electrice COR MT JT Târgoviște

Anunț specialist proiectare Serviciu Proiectare Târgoviște

Anunț specialist suport tehnic regional Târgoviște

Anunț electrician măsură COR MT JT Târgoviște

Anunț concurs electrician mentenanță/construcții energetice MTJT TN Oradea

Anunț electricieni exploatare stații electrice IT COR IT Ploiești

Anunț operator calculator SAR Ploiești

Anunț Magaziner- Serviciul Logistică TS, loc de muncă Miercurea-Ciuc

Anunț concurs specialist financiar/contabilitate Bistrița

Anunț Specialist Acces Rețea – Serviciul Acces Rețea Mureș

Anunț concurs electrician exploatare stații IT COR IT Oradea (Marghita)

Anunț concurs specialist operațiuni rețea COR MT JT Bistrița (Sângeorz Băi)

Anunț concurs electrician exploatare stații IT COR IT Oradea

Anunț Operator calculator – Suport Tehnic Brașov (durată determinată)

Anunț Electrician exploatare stații IT- COR IT Brașov

Anunț concurs electrician exploatare stații IT – COR IT TN Oradea-Grup Stații Marghita

Anunț concurs electrician mentenanță/construcții energetice – Centrul Construcții Energetice 110kV TN Oradea

Anunț concurs electrician IT Brăila

Anunț electrician CCE- Centrul Construcții Energetice Alba

Anunț specialist Acces Rețea- Departament Acces Rețea TS

Anunț electrician mentenanță- COR MT/JT Aiud

Anunț electrician exploatare stații IT- COR IT Alba

Dep. Construcții Energetice TN Oradea – Anunț 2 posturi electrician mentenanță/construcții energetice

Anunț concurs electrician mentenanță/construcții energetice Oradea

Anunț concurs electrician exploatare stații IT JR COR Cluj

Anunț electrician mentenanță- COR IT Sibiu

Anunț specialist acces la rețea- SAR Sibiu

Anunț concurs specialist relații publice- Serviciu PR&Comunicare TS

Anunț concurs electrician COR Aleșd

Anunț electrician mentenanță- COR MT/JT Mediaș

Anunț proiectare Târgoviște

Anunț dispecer Ploiești

Anunț dispecer Brăila

Anunț asistent director Sucursala Bistrița

Anunț Consultant Management- Birou Protecția Infrastructurii

Anunț Specialist Relații Publice- Departament Managementul Reclamațiilor, sucursala Covasna

Anunț Dispecer MT/JT- Dispecerat MT/JT Sibiu

Anunț specialist acces rețea Ploiești

Anunț operator calculator acces rețea Ploiești

Anunț Specialist Operațiuni Rețea- COR Câmpeni- perioadă determinată

Anunț 4 posturi Electrician exploatare MT/JT și un post Electrician Măsură- COR MT/JT Sf. Gheorghe

Anunț Specialist Suport tehnic Regional- Serviciul Suport Tehnic Regional Târgoviște

Anunț electrician măsurare energie electrică Târgoviște

Anunț electrician mentenanță MT și JT Târgoviște

Anunț Electrician exploatare statii IT -COR IT Sibiu

Anunț Electrician exploatare MT/JT- COR MT/JT Sibiu

Anunț Electrician exploatare MT/JT- COR MT/JT Făgăraș

Anunț electrician exploatare stații IT- COR IT Mureș

Anunț electrician mentenanță- COR MT-JT Reghin

Anunț electrician mentenanță – COR MT-JT Sighișoara

Anunț Șef Serviciul Acces Rețea Ploiești

Anunț electrician stații- COR IT Ploiești

Anunț specialist suport tehnic regionall- Serviciul Suport Tehnic Regional Ploiești

Anunț specialist Operațiuni – COR MT-JT Târgoviște

Anunț electrician mentenanță- COR MT-JT Sibiu

Anunț electrician măsură- COR MT-JT Sibiu

Anunț dispecer MT-JT- Dispecerat MT-JT Sibiu

Anunț dispecer MT-JT Brăila

Anunț dispecer IT Ploiești

Anunț Magaziner- Serviciul Logistica Sibiu

Anunț electrician mentenanță- COR MT-JT Mediaș

Anunț Maistru- COR MT-JT Mediaș

Anunț Specialist operațiuni rețea- COR MT-JT Mediaș

Anunt electrician mentenanță- COR MT-JT Aiud

Anunț electrician măsurare energie electrică – COR MT-JT Târgoviște

Anunț electricieni exploatare stații IT – COR IT Galați

Anunț Electrician mentenanță – COR IT Galați

Anunț – Specialist Monitorizare Investiții – SMI Târgoviște

Anunț – Electrician construcții energetice – CCE Alba

Specialiști Relații Publice Sucursalele Focșani și Galați

Specialist Relații Publice Sucursala Harghita

Serviciul Patrimoniu, Management Clădiri Muntenia Nord – Anunț specialist patrimoniu

Serviciul Proiectare Sibiu- Anunt Specialist Proiectare

Dipecerat M-JT Sibiu – Anunt dispecer MT-JT

Consultant Management DSI & CI/DSI/BPI – Sisteme tehnice de securitate – IS

Consultant Management DSI & CI/DSI/BPI – Sisteme tehnice de securitate – CT

SDEE Focșani – Anunț specialist achiziții

Serviciul Proiectare Mureș- Anunț Specialist Proiectare

Serviciu Suport Tehnic Regional Ploiești- Anunț Specialist suport tehnic regional

COR MT/JT Făgăraș- Anunț Electrician exploatare MT/JT

COR MT/JT Făgăraș- Anunț Electrician măsură

COR Sibiu – Anunț electrician exploatare

COR Sibiu – Anunț electrician mentenanță

Serviciu PR&Comunicare – Anunt 2 posturi Specialist Relatii Publice si Comunicare

Anunt specialist relatii publice – SR Oradea

COR MTJT TN Alesd – Anunț 2 posturi Specialist Operațiuni Rețea

SAR TN Cluj – Anunț Specialist Acces Rețea

SR Zalău – Anunț Specialist Resurse Umane