Distribuție Energie Electrica Romania acordă o importanță deosebită politicilor de resurse umane pentru ca este conștientă că “O companie este atât de bună pe cât sunt şi angajaţii săi”.

Compania noastră se preocupă permanent de satisfacția personalului angajat, de perfecționarea profesională și de crearea unui mediu de muncă motivant pentru angajați, care să le ofere provocări și satisfacții deopotrivă.


Anunț prelungire termen depunere candidaturi pentru postul de Director Financiar DEER până pe 04.02.2022

Anunț concurs selecție Director Financiar DEER


Anunț concurs specialist operațiuni rețea COR MT JT Baia Mare

Anunț concurs specialist măsură specială – Birou Măsură Specială Buzău

Anunț concurs tehnician COR MT JT Tecuci

Anunț concurs electrician măsură – COR MT/JT Gheorgheni

Anunț concurs 3 posturi electrician construcții energetice – Centrul Construcții Energetice Harghita

Anunț concurs 2 posturi de electrician mentenanță IT – COR IT Galați

Anunț concurs specialist măsură specială – Biroul Măsură Specială Galați

Anunț concurs electrician explatare rețele electrice MT/JT – COR MT/JT Focșani

Anunț concurs dispecer MT/JT – Sucursala Brăila – Dispecerat MT/JT Brăila

Anunț concurs electrician măsură specială – Biroul Măsură Specială Brăila

Anunț concurs 2 posturi electrician exploatare stații – COR IT Sibiu

Anunț concurs electrician mentenanță – COR IT Sibiu

Anunț concurs electrician LIV – Centrul PRAM Ploiești – Formația Buzău

Anunț concurs specialist PRAM – Centrul PRAM Ploiești – Formația Buzău

Anunț concurs electrician mentenanță LEA+LES IT – COR IT Bistrița

Anunț concurs electrician/electronist măsură – COR MT JT Dej

Anunț concurs electrician mentenanță/construcții energetice – Centru Echipamente Energetice Cluj

Anunț concurs electrician construcții energetice – Centrul Construcții Energetice Alba

Anunț concurs specialist acces la rețea – Departament Acces Rețea Baia Mare

Anunț concurs specialist monitorizare investiții – Serviciul Monitorizare Investiții Brăila-Buzău

Anunț concurs specialist monitorizare investiții – Serviciul Monitorizare Investitii Brașov-Covasna

Anunț concurs specialist achiziții bunuri și servicii – Serviciul Achiziții Bunuri și Servicii Transilvania Nord

Anunț concurs specialist guvernanța datelor – Departament Guvernanța Datelor – în zona Transilvania Sud

Anunț modificare dată concurs consultant IT SR – Departament Managementul Infrastructurii IT

Anunț concurs consultant IT SR – Departament Managementul Infrastructurii IT

Anunț concurs specialist patrimoniu și management clădiri – Serviciul Patrimoniu și Management Clădiri Transilvania Sud (loc de muncă sucursala Alba)

Anunț concurs specialist patrimoniu și management clădiri – Serviciul Patrimoniu și Management Clădiri Transilvania Sud (loc de muncă sucursala Harghita)

Anunț concurs 5 posturi electricieni  exploatare stații IT – COR IT Ploiești

Anunț concurs electrician mentenanță rețele MT JT Sucursala Galați – COR MT JT Tecuci

Anunț concurs electrician exploatare MT/JT – COR MT/JT TN Aleșd

Anunț concurs 1 post specialist acces rețea pe perioadă determinată – Serviciul Acces Rețea Brașov

Anunț concurs 2 posturi specialist acces rețea – Serviciul Acces Rețea Brașov

Anunț concurs specialist SSM în cadrul Serviciului SSM Transilvania Sud

Anunț concurs specialist SSM din cadrul Serviciului SSM Muntenia Nord cu locul de muncă la SDEE Ploiești

Anunț concurs electrician exploatare MT/JT – COR MT/JT Câmpina – Formația SO Câmpina

Anunț concurs specialist contrucții energetice în cadrul Centrului Construcții Energetice Brașov

Anunț concurs specialist regimuri de sistem – Departament Dispecerat Înaltă Tensiune – loc de muncă zona Transilvania Sud

Anunț concurs specialist/tehnician/electrician investigații energetice – Transilvania Nord – loc de muncă în Cluj-Napoca

Anunț concurs specialist resurse umane loc de muncă la Cluj

Anunț concurs electrician exploatare MT/JT – COR MT/JT Țara Bârsei

Anunț concurs specialist proiectare – Serviciul Proiectare Mureș

Anunț concurs specialist resurse umane- Serviciul Salarizare și Beneficii (loc de muncă la sucursala Harghita)

Anunț concurs electrician măsură – COR MT/JT Sibiu

Anunț concurs electrician mentenanță – COR MT/JT Sibiu

Anunț concurs specialist proiectare – Serviciul Proiectare Galați

Anunț concurs specialist proiectare – Serviciul Proiectare Sibiu ( loc de munca la sucursala Alba)

Anunț concurs specialist proiectare – Serviciul Proiectare Sibiu

Anunț concurs 1 post specialist proiectare – Serviciul Proiectare Mureș (loc de muncă Harghita) 

Anunț concurs 1 post specialist proiectare – Serviciul Proiectare Brașov – profil construcții

Anunț concurs 1 post specialist proiectare – Serviciul Proiectare Brașov – profil electric

Anunț concurs specialist managementul proiectelor – Departament Management Proiecte și integrare (loc de munca Brașov/Cluj-Napoca)

Anunț concurs Șef Serviciul Monitorizare Investiții Sibiu

Anunț specialist PRAM & SCADA – Centrul PRAM TN Cluj

Anunț concurs specialist masura speciala JR – Birou Măsură Cluj

Anunț concurs electrician măsură – COR MT/JT Galați 

Anunț concurs electrician exploatare stații IT – COR IT Brăila

Anunț concurs electrician măsură – COR MT/JT Sighișoara (cu loc de muncă Sovata)

Anunț concurs specialist SSM Muntenia Nord – loc de muncă la SDEE Ploiești

Anunț concurs specialist măsură specială – Biroul Măsură Specială Focșani

Anunț concurs electrician/electronist măsură COR MT JT Oradea

Anunț concurs specialist guvernanța datelor – Transilvania Nord

Anunț concurs specialist monitorizare investiții – Serviciul Monitorizare Investiții Brăila-Buzău, loc de munca sucursala Brăila

Anunț concurs electrician PRAM Centrul PRAM Galați – Formația Tecuci

Anunț concurs două posturi electrician construcții energetice în cadrul Centrului Construcții Energetice Ploiești

Anunț concurs specialist patrimoniu – Serviciul Patrimoniu Management Clădiri

Anunț concurs specialist măsură specială – Birou Măsură Specială Covasna

Anunț concurs electrician mentenanță LEA+LES IT JT – COR IT Cluj

Anunț concurs 2 posturi electrician construcții energetice – Centrul Construcții Energetice Focșani

Anunț concurs specialist operațiuni rețea JR COR MTJT TN SATU MARE

Anunț concurs specialist construcții energetice Brașov

Anunț concurs electrician mentenanță JR pe durată determinată la CE Baia Mare

Anunț concurs specialist proiectare Ploiești

Anunț concurs tehnician acces la rețea – Serviciul Acces la Rețea Focșani

Anunț concurs electrician măsură – COR MT/JT Buzău, Formația Măsură Buzău Nord

Anunț concurs electrician construcții energetice – Centrul Construcții Energetice Buzău

Anunț concurs specialist măsură specială Galați

Anunț concurs electrician măsură COR MT JT Oradea

Anunț concurs secretară în cadrul Biroului HR Admin și Management Deplasări Galați

Anunț concurs specialist guvernanța datelor Transilvania Sud

Anunț concurs specialist guvernanța datelor Transilvania Nord

Anunț concurs consultant management – Departament Securitatea Infrastructurii și Informației

Anunț concurs specialist guvernanța datelor Muntenia Nord

Anunț electrician construcții energetice – Centrul Construcții Energetice Târgoviște

Anunț concurs specialist monitorizare investiții Ploiești – Serviciul Monitorizare Investiții Brăila – Buzău

Anunț concurs specialist monitorizare investiții Ploiești – Serviciul Monitorizare Investiții Ploiești

Anunț concurs două posturi electrician măsură COR MT JT Focșani

Anunț concurs specialist monitorizare investiții  – Serviciul Monitorizare Investiții Galați Focșani

Anunț concurs specialist monitorizare investiții – Departament Monitorizare Investiții – Cluj Napoca

Anunț concurs electrician exploatare MT/JT – COR MT/JT Țara Bârsei

Anunț concurs 1 post electrician măsură – COR MT/JT Brașov Municipiu

Anunț concurs 4 posturi electrician mentenanță – COR MT/JT Țara Bârsei

Anunț concurs specialist operațiuni ICT – Serviciul Suport IT Clienți, sucursala Galați (perioadă determinată)

Anunț concurs funcționar administrativ la Serv.Patrimoniu-Administrativ si Mgmt.Cladiri TN

Anunț concurs specialist achiziții – Serviciul Achiziții Bunuri și Servicii

Anunț concurs specialist SSM – Serviciul SSM Transilvania Sud

Anunț concurs specialist măsură specială JR – Biroul Măsură Specială Cluj

Anunț concurs specialist monitorizare investiții

Anunț concurs specialist acces la rețea Brașov (durată determinată)

Anunț concurs 2 posturi specialist acces la rețea Brașov

Anunț concurs specialist proiectare Zalău

Anunț concurs consultant management – Departament Securitatea Infrastructurii și Informației

Anunț concurs specialist dispecerat MT JT – SDEE Ploiești

Anunț concurs electrician exploatare rețele MT JT Galați – COR MT JT Tecuci

Anunț concurs tehnician Sucursala Galați – COR MT JT Tecuci

Anunț concurs electrician construcții energetice la Centrul Construcții Energetice Bistrița

Anunț concurs specialist resurse umane – Serv. Recrutare Dezvoltare

Anunț concurs 7 posturi electrician construcții energetice – Centrul Construcții Energetice Harghita

Anunț concurs specialist construcții energetice – Centrul Construcții Energetice Brașov

Anunț concurs specialist suport inspecții energetice (durată determinată)

Anunț concurs electrician mentenanță LEA-LES JR la COR IT Cluj

Anunț concurs 2 posturi Specialist-tehnician-electrician la Serv.Inspecții Energetice TN

Anunț concurs specialist măsură specială JR la Biroul Măsură Specială Satu Mare

Anunț concurs electrician exploatare MT/JT – COR MT/JT Brăila – Formația Exploatare Exterior

Anunț concurs specialist managementul clienților de distribuție Mureș

Anunț concurs electrician exploatare stații IT – COR IT Harghita

Anunț concurs specialist suport tehnic regional – Serviciul Suport Tehnic Regional Harghita

Anunț concurs electrician PRAM – Centrul PRAM Galați – Formația PRAM Tecuci

Anunț concurs electrician exploatare mentenanță LEA + LES IT – COR IT Mureș

Anunț concurs electrician exploatare stații – COR IT Mureș

Anunț concurs specialist măsură specială – Biroul Măsură Specială Mureș

Anunț concurs specialist proiectare – Serviciul Proiectare Baia Mare

Anunț concurs specialist operațiuni rețea JR – COR MT JT Satu Mare-pl. Tășnad

Anunț concurs electrician-electronist măsură JR – COR MT JT Satu Mare

Anunț concurs electrician exploatare MTJT JR – COR MT JT Satu Mare

Anunț concurs specialist operațiuni rețea JR – COR MT JT Satu Mare

Anunț concurs electrician-electronist măsură COR MT/JT TN Oradea

Anunț concurs specialist monitorizare investiții – Serviciul Monitorizare Investiții Bistrița

Anunț concurs specialist balanță energetică ( loc de muncă Tg. Mureș)

Anunț concurs secretară – Birou HR Admin și Management Deplasări ( loc de muncă în Alba-Iulia)

Anunț concurs secretară – Birou HR Admin și Management Deplasări (loc de muncă sucursala Buzău)

Anunț concurs electrician mentenanță construcții energetice JR – COR MT JT Turda

Anunț concurs electrician exploatare MT JT – COR MT JT Dej

Anunț concurs specialist managementul clienților de distribuție Cluj-Napoca

Anunț concurs specialist planificare rețea Muntenia Nord

Anunț concurs specialist dispecerat MT JT – Dispecerat MT JT Cluj

Anunț concurs electrician mentenanță MT JT – COR MT JT Focșani – Formația Mentenanță Ușoară

Anunț concurs specialist suport tehnic regional Serviciul Suport Tehnic Focșani

Anunț concurs dispecer MT/JT – Dispecerat MT/JT Sibiu

Anunț concurs 3 posturi electrician construcții energetice – Centrul Construcții Energetice Sibiu

Anunț concurs electrician construcții energetice – Centrul Construcții Energetice Alba

Anunț concurs 2 posturi specialist proiectare – Serviciul Proiectare Brașov

Anunț concurs 1 post specialist proiectare – Serviciul Proiectare Brașov

Anunț concurs specialist monitorizare investiții – Serviciul Monitorizare Investiții Ploiești

Anunț concurs electrician exploatare MT JT – COR MTJT TN Sighet Formația 2 Expl. Rețele Vișeu

Anunț concurs specialist managementul deplasărilor – Birou Admin și Management Deplasări

Anunț concurs Șef Serviciu Achiziție

Anunț concurs specialist balanță energetică – Departament Balanță Energetică Cluj

Anunț concurs specialist/tehnician/electrician investigații energetice – Muntenia Nord – loc de mună Brăila

Anunț concurs specialist suport tehnic regional – Serviciul Suport Tehnic Galați

Anunț concurs electrician exploatare MT/JT – COR MT/JT TN Beiuș

Anunț concurs specialist operațiuni rețea – DOR-UOR TN Sucursala Baia Mare-COR MT/JT Baia Mare

Anunț concurs electrician exploatare stații electrice IT – COR IT Ploiești

Anunț concurs specialist proiectare – Serviciul Proiectare Mureș, loc de muncă sucursala Harghita

Anunț concurs specialist proiectare – Serviciul Proiectare Ploiești

Anunț concurs 2 posturi electricieni exploatare stații electrice IT – COR IT Târgoviște

Anunț concurs specialist monitorizare investiții – Serviciul Monitorizare Investiții Buzău – Brăila loc muncă Brăila

Anunț concurs specialist monitorizare investiții – Serviciul Monitorizare Investiții Buzău – Brăila loc muncă Buzău

Anunț concurs specialist monitorizare investiții SR – Serviciul Monitorizare Investiții Cluj

Anunț concurs specialist suport tehnic la Departamentul Suport Tehnic Investiții

Anunț concurs tehnician – COR MT/JT TN Dej

Anunț concurs electrician PRAM – Centrul PRAM Galați, Formația PRAM Brăila

Anunț concurs specialist planificare rețea – Serviciul Planificare Rețea Muntenia Nord

Anunț concurs electrician exploatare stații IT – COR IT TN Zalău

Anunț concurs specialist dispecerat MT/JT TN Zalău

Anunț concurs electrician/electronist măsura, perioadă determinată – COR MT/JT TN Zalău

Anunț concurs 2 specialiști acces la rețea – Serv Acces la Rețea Cluj

Anunț concurs electrician exploatare MT JT COR MT JT Focșani – formația Vidra

Anunț concurs post șofer deservent masini grele și utilaje – Serviciul Managementul Flotei MN, loc de muncă la Sucursala Brăila

Anunț concurs specialist SSM – Serviciul SSM Transilvania Sud

Anunț concurs electrician exploatare MT/JT – COR MT/JT TN Aleșd

Anunț concurs electricieni – COR IT TN Cluj

Anunț concurs electrician măsură – COR MT/JT Bistrița, Formația Măsură En. El. Năsăud

Anunț concurs specialist proiectare JR Satu Mare

Anunț concurs trei posturi specialist/tehnician/electrician Investigații Energetice Muntenia Nord

Anunț concurs electrician măsură – COR MT/JT Câmpina, Formația Măsură Boldești

Anunț concurs electrician/electronist măsură – COR MT/JT Oradea

Anunț concurs 2 posturi specialist monitorizare investiții  – Serviciul Monitorizare Investiții Brașov – Covasna

Anunț concurs electrician PRAM Galați – Formația PRAM Brăila

Anunț concurs electrician mentenanță SR – Construcții Eenergetice Baia Mare – Formația CE Baia Mare 2

Anunț concurs electrician exploatare MT/JT – COR MT/JT Focșani,  Formația SO Vidra și SO Panciu

Anunț concurs 1 post specialist proiectare – Serviciul Proiectare Mureș, cu loc de muncă la Sucursala Harghita

Anunț concurs 1 post specialist proiectare – Serviciul Proiectare Mureș, cu loc de muncă la Sucursala Mureș

Anunț concurs 2 posturi specialist proiectare – Serviciul Proiectare Sibiu, cu loc de muncă la Sucursala Alba

Anunț concurs 2 posturi specialist proiectare – Serviciul Proiectare Sibiu, cu loc de muncă la Sucursala Sibiu

Anunț concurs electrician exploatare MT JT COR MT JT Sighet

Anunț concurs specialist acces rețea la SAR Bistrița

Anunț concurs 2 posturi specialist proiectare JR – Serviciul Proiectare Satu-Mare

Anunț concurs electrician mentenanță rețele electrice MT și JT Buzău

Anunț concurs electrician exploatare rețele electrice MT și JT Buzău

Anunț concurs consilier juridic – Serviciul Mangementul Litigiilor

Anunț privind amânarea datei pentru susținerea concursului în vederea ocupării postului de consilier juridic.
Termenul limită pentru depunerea dosarelor de înscriere se prelungește până la data de 15.02.2022, orele 15.00.
Concursul se va desfășura în data de 18.02.2022, ora 10.00.

Anunt concurs specialist PRAM JR la centrul PRAM TN Cluj

Anunț concurs specialist monitorizare investiții – SMI Bistrița

Anunț concurs specialist măsură specială la BMS TN Cluj

Anunț concurs electrician-electronist măsură – COR MT/JT Oradea

Anunț concurs electrician exploatare stații IT-COR IT TN Zalău – Grup Stații Șimleu

Anunț concurs electrician-electronist măsura COR MT/JT Beiuș

Anunț concurs specialist operațiuni rețea COR MT/JT Baia Mare

Anunț specialist managementul flotei Muntenia Nord – Ploiești

Anunț concurs specialist proiectare – Serviciul Proiectare Ploiești

Anunț concurs specialist proiectare – Serviciul Proiectare Târgoviște

Anunț concurs electrician PRAM – Centrul PRAM Galați, Formația PRAM Tecuci

Anunț concurs electrician mentenanță MT, JT – COR MT JT Tecuci

Anunț concurs electrician mentenanță IT – COR IT Târgoviște

Anunț concurs consultant management Departament Securitatea și Informației

Anunț concurs specialist proiectare – Serviciul Proiectare Bistrița

Anunț concurs electrician exploatare MT/JT – COR MT/JT Sf. Gheorghe

Anunț concurs specialist proiectare JR – Serviciul Proiectare Satu Mare

Anunț concurs electrician exploatare MT/JT – COR MT/JT Brăila, Formația Exploatare Însurăței

Anunț concurs specialist acces la rețea – SAR Sibiu

Anunț concurs specialist acces la rețea Sibiu

Anunț concurs specialist monitorizare investiții Satu-Mare

Anunț concurs electrician PRAM+LIV – COR MT/JT Oradea

Anunț concurs specialist construcții energetice – Departamentul Construcții energetice Galați, cu locul de muncă în Sucursala Brăila

Anunț concurs electrician exploatare stații IT – COR IT Alba

Anunț concurs specialist operațiuni rețea – COR MT/JT Gheorgheni

Anunț concurs electrician exploatare MT/JT – COR MT/JT Odorheiu Secuiesc

Anunț concurs electrician măsurare energie electrică COR MT JT Ploiești

Anunț concurs electrician măsurare energie electrică COR MT JT Târgoviște

Anunț concurs specialist măsură specială Biroul Măsură Specială Târgoviște

Anunț concurs electrician exploatare stații IT COR IT TN Zalău, grup stații Șimleu

Anunț concurs specialist dispecerat MT JT – Dispecerat Braila

Anunț concurs specialist suport tehnic Muntenia Nord

Anunț  concurs electrician mentenanță IT COR IT Focșani

Anunț concurs specialist rețea Serviciul Acces Rețea Focșani

Anunț concurs specialist monitorizare investiții Sibiu (perioadă determinată)

Anunț concurs electrician mentenanță/construcții energetice CEE 110KV TN Cluj

Anunț concurs specialist acces rețea standard SAR TN Cluj, Turda

Anunț concurs electrician mentenanță rețele electrice MT și JT COR MT JT Tecuci

Anunț concurs trei posturi electricieni exploatare stații electrice IT COR IT Târgoviște

Anunț concurs electrician mentenanță COR IT Târgoviște

Anunț concurs electrician PRAM+LIV – COR MT/JT Cluj

Anunț concurs specialist acces rețea Baia-Mare

Anunț concurs electrician PRAM+LIV – Centru PRAM Brașov

Anunț concurs electrician măsură Baia-Mare – COR MT/JT Sighet 

Anunț concurs electrician mentenanță COR IT Cluj

Anunț concurs specialist monitorizare investiții Satu-Mare

Anunț concurs electrician PRAM+LIV – COR MT/JT Oradea

Anunț concurs șef Serviciu Monitorizare Investiții Brăila, Buzău

Anunț concurs șef Serviciu Monitorizare Investiții Galați, Focșani

Anunț concurs specialist rețea Satu Mare

Anunț concurs specialist acces rețea Oradea

Anunț concurs electrician exploatare MT JT, COR MT JT Focșani, Formația SO Odobești

Anunț concurs specialist managementul clienților de distribuție sucursala Târgoviște

Anunț concurs tehnician COR MT JT Tecuci

Anunț concurs specialist acces rețea – SAR Bistrița

Anunț concurs 3 posturi electrician mentenență MT JT COR MT JT Ploiești

Anunț concurs specialist monitorizare investiții DMI Muntenia Nord

Anunț concurs specialist regimuri de sistem Dispecerat IT Muntenia Nord

Anunț concurs 3 posturi specialist acces rețea în cadrul SAR Târgoviște, Galați, Focșani

Anunț concurs electrician mentenanță IT COR IT Focșani

Anunț concurs electrician măsură COR MT JT Sighet Formația măsură Vișeu – Borșa

Anunț concurs 8 posturi electricieni exploatare IT COR Ploiești

Anunț concurs electricieni PRAM Centrul PRAM Galați – formația Galați

Anunț concurs tehnician IT COR Galați

Anunț concurs electrician exploatare stații IT COR Galați

Anunț concurs electrician mentenanță/constucții energetice JR – Centru Construcții Energetice Satu Mare

Anunț concurs electrician liv-defectoscopie – Centru PRAM Galati, Formatia PRAM Focsani

Anunț concurs specialist operațiuni rețea – COR MT/JT Baia Mare

Anunț concurs electrician exploatare stații IT – COR IT Baia Mare

Anunț concurs electrician măsură – COR MT/JT Bistrita

Anunț concurs specialist monitorizare investiții Muntenia Nord

Anunț concurs 2 posturi specialist suport tehnic – Serviciul Suport Tehnic Ploiești

Anunț electrician măsură MT – JT COR MT – JT Brăila

Anunț electrician mentenanță MT – JT COR MT- JT Brăila

Anunț electrician exploatare MT – JT COR MT – JT Brăila

Anunț concurs specialist suport tehnic in cadrul Serviciului Suport Tehnic zona Muntenia Nord

Anunț concurs specialist acces rețea în cadrul Departamentului Acces Rețea zona Transilvania Nord

Anunț concurs specialist operațiuni rețea COR MT – JT Dej

Anunț concurs electrician/electronist măsură COR MT – JT Dej

Anunț concurs electrician/electronist măsură JR COR MT – JT Cluj

Anunț concurs electrician mentenanță LEA – LES IT COR IT Cluj

Anunț concurs specialist concurs măsură specială JR Cluj

Anunț concurs electrician construcții energetice Galați