Program de implementare SMI DEER – zona Transilvania Sud

În cadrul DEER zona Transilvania Sud este în curs de implementare sistemul de contorizare inteligentă, conform cerințelor Ordinului ANRE nr.177/2018 privind aprobarea Condițiilor cadru pentru realizarea calendarului de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice la nivel naţional.

Calendarul de implementare a sistemelor de masurare inteligenta a energiei electrice la nivel national pentru perioada 2019 – 2028 a fost aprobat prin Decizia Presedintelui ANRE nr. 778/08.05.2019. Pentru zona de concesiune a serviciului de distributie a energiei electrice DEER zona Transilvania Sud, esalonarea actualizata pe cei 10 ani este:
Zona de concesiune a serviciului de distributie a energiei electrice


Anul


Număr de utilizatori noi integrați înSMI în an


Cota cumulată a utilizatorilor integrați în SMI din numarul total de utilizatori din zona de concesiune

Zona Transilvania Sud

2019

 

2020

2 553

0.24%

2021

56 494

5.46%

2022

56 205

10.66%

2023

62 032

16.40%

2024

62 667

22.30%

2025

65 414

28.30%

2026

68 226

34.60%

2027

66 021

40.80%

2028

66 624

47.00%