Sucursala Bistrița

Sucursala Bistrița - Istoric

Repere cronologice în evoluția energetică a municipiului Bistrița:

1913
Prima probă de iluminare a orașului Bistrița, prin construirea uzinei electrice proprii.

Începutul fiind făcut, s-au continuat lucrările de finalizare a montării și punerii în funcțiune a instalațiilor de la uzina electrică, precum și de introducere a iluminatului public în oras. În anii următori a început construcția de uzine electrice în alte 6 comune ale județului.

1927
Introducerea iluminatului electric în orașul Năsăud, de către Școala Normală de Băieți.

1944
Odată cu retragerea trupelor germano-maghiare, uzina electrică, alături de alte obiective strategice din oraș, a fost aruncată în aer și distrusă în proporție de 95%.

Totuși, la 20 octombrie 1944, s-a reușit alimentarea cu energie electrică a instalațiilor publice în funcțiune și a spitalelor militare și au început lucrările de reconstrucție a uzinei electrice.

1948
Pe lângă Primaria Bistrița întreprinderea comunală care se va ocupa de producerea și distribuția energiei electrice, distribuirea apei potabile, canalizare și salubritate. A fost montat și pus în funcțiune un grup de 80 CP pe motorină în localitatea Beclean.

1951
A luat ființă Întreprinderea Regională de apă și electricitate, având în subordine și centralele electrice din județ.

1952
A fost anul în care s-au facut marea majoritate a electrificărilor rurale, o data cu construirea liniilor de medie tensiune.

1961
Se înființeaza la Bistrița Secția de Electricitate subordonată IRE Cluj, care va avea atribuții exclusive referitoare la producerea si distribuția energiei electrice.

1963
A fost construită prima linie de 110 kV pe traseul Dej-Bistrița si au fost începute lucrările la stația de 110 kV Bistrița, care a fost pusă în funcțiune un an mai târziu.

Pentru alimentarea cu energie electrică a zonei Năsăudului au fost construite în anul 1973 liniile de 110 kV Bistrița-Năsăud și Năsăud-Rodna, precum și stația 110/20 kV Năsăud.

1967
S-a pus în funcțiune stația 110/20 kV Rodna, asigurându-se astfel cererile tot mai mari de energie din bazinul minier al Rodnei.

1976
Apariția unor mari consumatori de energie electrică la Beclean a impus construirea liniei de 110 kV Dej-Beclean și a stației de 110/20 kV Beclean.

În același an a fost construită linia de 110 kV Beclean-Bistrița, stația de 110/20 kV Bistrița Vest (Viișoara), iar stația Bistrița a fost amplificată de la 2×25 MVA la 25+40 MVA.

1979
A fost construită linia de 110 kV Bistrița-Prundu Bârgăului.

1983
Secția de distribuție a energiei electrice Bistrița, care era subordonată IRE Cluj va deveni întreprindere de sine stătătoare cu denumirea de Întreprinderea de Rețele Electrice Bistrița.

1985
IRE Bistrița va prelua Centrala Termică de zona din municipiul Bistrița cu activitatea de producere și transport a energiei termice pentru întreg municipiul.

1990
Se înființează Regia Națională de Electricitate RENEL. IRE Bistrița devine Filiala de Rețele Electrice (F.R.E.) Bistrița.

1998
RENEL se reorganizează, înființându-se Compania Națională de Electricitate CONEL. Astfel, F.R.E. Bistrița devine Sucursala de Distribuție (S.D.) în cadrul Filialei Electrica SA București, cu activitate de distribuție și furnizare a energiei electrice pe teritoriul județului Bistrița-Năsăud.

2001
Prin HG nr. 1342/27.12.2001 privind reorganizarea SC Electrica SA s-a înființat Filiala Transilvania Nord, cu sediul la Cluj în componența căreia intra 6 sucursale de distribuție: Cluj, Oradea, Baia Mare, Satu Mare, Zalău, Bistrița.

2007
Prin HGR nr. 675/09.07.2007 are loc reorganizarea prin divizarea parțială a societăților comerciale de distribuție și furnizare a energiei electrice, filiale ale SC Electrica SA, luând ființă SC Electrica Distribuție Transilvania Nord SA, în componența căreia intră 6 sucursale de distribuție a energiei electrice: Cluj, Oradea, Baia Mare, Satu Mare, Zalău, Bistrița.

2014
Începând cu data de 04 iulie 2014, în urma derulării unei oferte publice de acţiuni nou emise finalizată cu succes, Electrica şi filialele sale, prin urmare şi Filiala Electrica Distribuție Transilvania Nord, a devenit companie listată dual, acţiunile sale fiind tranzacţionate atât pe Bursa de Valori Bucureşti, cât şi pe London Stock Exchange.

Date statistice

Energia electrică distribuită: 516.522,155 MWh
Număr de consumatori: 133.930
Volum de instalaţii

LEA/LES 110 kV281.22 km
LEA/LES MT1.527,36 km
LEA/LES JT6.121,07 km
Staţii 110 kV9 buc
Staţii MT2 buc
Stații PT956 buc

Furnizori

Lista furnizorilor de energie electrică atestați de ANRE poate fi consultată pe site-ul ANRE la adresa:

https://www.anre.ro/ro/info-consumatori/operatori-economici/energie-electrica1391006213/furnizare-catre-consumatori1391006442

Audiențe

Nume și prenume: DAN VASILE POP

Funcție: Director

Ziua de audiență: Marți

Interval Orar: 13:00 – 15:00

CONTACT
Date de contact Sucursala Bistrița:
Adresa: Bistrița, str. Vasile Conta, nr. 11, jud. Bistrița-Năsăud
Telefon: 0263 205702
Fax: 0263 205704
E-mail: office.bistrita@distributie-energie.ro

PLATFORMĂ ON-LINE pentru racordare la rețea și obținere avize de amplasament:

ZONA TN (Cluj, Bihor, Maramureș, Satu-Mare, Bistrița-Năsăud, Sălaj)

ZONA TS (Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu)

ZONA MN (Brăila, Buzău, Dâmbovița, Galați, Prahova, Vrancea)