Sucursala Baia-Mare

Sucursala Baia-Mare - Istoric

Repere cronologice în evoluția energetică a municipiului Baia Mare:

1891
Punerea în funcțiune a primei centrale Diesel cu două grupuri, cu scop industrial, care a aparținut minei Valea Roșie. De aici s-au eliminat la început și primii consumatori casnic-edilitari, în centrul vechi al orașului Baia Mare și lângă mina Valea Rosie.

1928
Uzina de produse chimice “Phoenix” construiește o centrală electrică.

1948
Se înființează SRE (Societatea Regională de Electricitate) Cluj, formată din uzinele din nordul Ardealului, cu sectoare la Cluj, Turda, Dej, Șimleul Silvaniei și Baia Mare. În 08.07.1950 secția a V-a Baia Mare trece în cadrul Combinatului Minier Baia Mare.

1950
Începe construcția centralei Diesel Electrice Uzina Noua din Baia Mare. 1956 Începe construcția rețelei de 35 kV în bazinul minier Baia Mare.

1959
Prima LEA de 110 kV din zona Baia Mare.

1960
Prin Hotarârea Consiliului de Miniștri (HCM) nr. 179/1960 a luat ființă Întreprinderea de Rețele Electrice (IRE) Baia Mare, din nucleul exploatării electrice din cadrul Combinatului Minier Baia Mare.

1990
Prin Hotarârea de Guvern HGR nr. 1199/1990 se înființează Regia Națională de Electricitate (RENEL). Întreprinderea devine Filiala de Rețele Electrice (FRE) Baia Mare, cu zona de activitate pe teritoriul județelor Maramureș, Sălaj și Satu Mare.

1998
Separarea activității de transport (rețelele de 220 si 400 kV) de cea de distribuție (retelele de 0,4 – 110 kV). FRE se transformă în Filiala de Distribuție a Energiei Electrice Baia Mare (FDEE) cu activitate de distribuție a energiei electrice în judetul Maramureș. Întreprinderea devine Sucursala de Distribuție (SD) în cadrul Electrica SA București, cu activitate de distribuție a energiei electrice în județul Maramureș.

2001
Prin HG nr. 1342/27.12.2001 privind reorganizarea SC Electrica SA s-a înființat Filiala Transilvania Nord cu sediul la Cluj, în componența căreia intra 6 sucursale de distribuție: Cluj, Oradea, Baia Mare, Satu Mare, Zalău si Bistrița.

2007
Prin HGR nr. 675/09.07.2007 are loc reorganizarea prin divizare parțială a societaților comerciale de distribuție si furnizare a energiei electrice, filiale ale SC Electrica SA, luând ființă SC Electrica Distribuție Transilvania Nord SA, în componența căreia intră 6 sucursale de distribuție a energiei electrice: Cluj, Oradea, Baia Mare, Satu Mare, Zalău și Bistrița.

2014
Începând cu data de 04 iulie 2014, în urma derulării unei oferte publice de acţiuni nou emise finalizată cu succes, Electrica şi filialele sale, prin urmare şi Filiala Electrica Distribuție Transilvania Nord, a devenit companie listată dual, acţiunile sale fiind tranzacţionate atât pe Bursa de Valori Bucureşti, cât şi pe London Stock Exchange.

Date statistice

Energia electrică distribuită: 770.396,486 MWh
Număr de consumatori: 225.564
Volum de instalaţii

LEA/LES 110 kV433.10 km
LEA/LES MT2.640,28 km
LEA/LES JT10.008,59 km
Staţii 110 kV20 buc
Staţii MT4 buc
Stații PT1865 buc

Furnizori

Lista furnizorilor de energie electrică atestați de ANRE poate fi consultată pe site-ul ANRE la adresa:

https://www.anre.ro/ro/info-consumatori/operatori-economici/energie-electrica1391006213/furnizare-catre-consumatori1391006442

Audiențe

Nume și prenume: FLORIN VASILE NECHITA

Funcție: Director

Ziua de audiență: Marți

Interval Orar: 10:00 – 13:00

Notă : programările se fac personal la secretariatul sucursalei sau la telefon 0262 / 205 702; fax: 0262 / 205 704

CONTACT
Date de contact Sucursala Baia Mare
Adresa: Baia Mare, str. Victoriei, nr.64, jud. Maramureș
Telefon: 0262 205702
Fax: 0262 205704
E-mail: office.maramures@distributie-energie.ro

PLATFORMĂ ON-LINE pentru racordare la rețea și obținere avize de amplasament:

ZONA TN (Cluj, Bihor, Maramureș, Satu-Mare, Bistrița-Năsăud, Sălaj)

ZONA TS (Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu)

ZONA MN (Brăila, Buzău, Dâmbovița, Galați, Prahova, Vrancea)