Întreruperile de tensiune pot fi tranzitorii ( sub 1s.), scurte (sub 3 min.) și lungi. Cele tranzitorii sunt cauzate în general de manevre automate în instalațiile de distribuție, cele scurte de manevre sau de funcționarea protecțiilor în cazul defectelor trecătoare, iar cele lungi de lucrări planificate, incidente și deranjamente.

Întreruperile de tensiune lungi pot fi împărțite în două categorii:

1. Întreruperi planificate

Acestea sunt necesare pentru realizarea lucrărilor de mentenanță periodică a instalațiilor, sau a unor lucrări de extindere, modernizare, retehnologizare a rețelelor de distribuție energie electrică de înaltă, medie și joasă tensiune. Conform standardului de distribuție, în funcție de nivelul de tensiune și de categoria de consumatori afectați, acestea se anunță pe site-ul operatorului de distribuție cu 15 zile zile lucrătoare înainte de a fi executate și deasemenea în mijloacele mass media (presă televiziuni). Excepție fac întreruperile planificate anulate sau reprogramate care se retrag de pe site sau reprogramează cu minimum 24 de ore înainte de a fi executate. Un caz particular de întreruperi planificate sunt lucrările accidentale care se impun intempestiv pentru evitarea unor avarii iminente în instalații (ex stâlpi înclinați) și care dacă se pot anunța cu 24 de ore înainte de executare, sunt deasemenea anunțate ca întreruperi planificate.

2. Întreruperile neplanificate

Acestea apar intempestiv și dincolo de voința operatorului de distribuție. Cauzele lor sunt diverse:   defectarea instalațiilor din cauza uzurii sau a suprasarcinilor, accidente rutiere, căderi de vegetație pe liniile de transport energie electrică, acțiunea păsărilor și animalelor,  acțiunea factorilor meteorologici deosebiți (furtuni, descărcări atmosferice, grindină, ninsoare, chiciură, etc.), deconectări la dispoziție (fire căzute la pământ, incendii, alte situații de urgență).  

În funcție de nivelul de tensiune și de numărul de consumatori afectați, întreruperile neplanificate  sunt de trei feluri:

·         incidente care afectează instalațiile de distribuție de înaltă tensiune (foarte rar), medie tensiune și astfel sute, mii, sau chiar zeci de mii de  locuri de consum;

·         deranjamente colective care afectează instalațiile de joasă tensiune și zeci până la sute de locuri de consum;

·         deranjamente individuale care afectează un singur loc de consum.

Cum reacționați în cazul întreruperilor de tensiune

a) Dacă sunteți afectați în mod repetat de întreruperi tranzitorii sau scurte de tensiune, vă rugăm să transmiteți o reclamație scrisă, fie folosind pagina de sesizări si reclamații de pe site, fie  adresându-vă direct centrelor de relații cu utilizatorii, pentru a se stabili cauza și a se lua măsuri. Veți primi răspuns în termenul legal.

b) Dacă sunteți afectați de întreruperi lungi de tensiune, vă rugăm să apelați Call Center, folosind prefixul județului dumneavoastră urmat de 929 sau Telverde 0800400929.

Înainte de a reclama lipsa de tensiune la Call Center, vă rugăm să consultați pe pagina de internet DEER www.distributie-energie.ro secțiunea Întreruperi energie electrică.

Fie tastați numele localității de interes apoi comanda „caută”,  fie puteți viziona toate întreruperile din județul dvs. prin selectarea județului în câmpul „județ”. Prin selectarea în câmpul „tip întrerupere” puteți viziona după dorință fie toate întreruperile din ziua curentă, fie doar cele planificate (ziua curentă +15 ZL), fie cele neplanificate. Pentru întreruperile planificate aveți acces și la istoric dacă selectați județul și perioada care vă interesează.

Dacă ați constatat o întrerupere în alimentarea cu energie electrică, iar locul dvs. de consum este inclus în lista de întreruperi planificate sau neplanificate active la momentul respectiv, înseamnă că evenimentul  este cunoscut și este în curs intervenția pentru remediere. Sunteți informați inclusiv în privința termenului estimat de remediere (informație editată periodic) și nu mai este necesar să apelați Call Center distribuție.  Având în vedere că informația privind întreruperile neplanificate apare pe site la 5-10 min după debutul evenimentului, dacă au trecut 15 minute și locul dvs de consum nu este inclus în listele de întreruperi neplanificate, cel mai probabil vă afectează un deranjament individual. În acest caz ,vă rugăm să verificați starea de anclanșare a siguranțelor de pe panoul dvs. individual, inclusiv a celei principale accesibile dvs din Blocul de măsură și protecție. Dacă siguranțele sunt anclanșate (pârghiile sunt sus), vă rugăm să reclamați deranjamentul la prefixul județului dvs+929 sau Telverde 0800400929. După ce reclamația dvs a fost înregistrată, vă rugăm să așteptați la locul de consum sosirea echipei, pentru a putea oferi eventual indicații de orientare suplimentare sau/și acces la instalații.

Ghid pentru întocmirea reclamațiilor scrise

Pentru a putea să răspundem în mod operativ la reclamațiile scrise, ținînd cont că vă vom răspunde utilizând aceeași modalitate de contact pe care ați folosit-o și dvs,  vă rugăm să specificați următoarele:

A) Datele dvs de contact, Locația exactă (adresa) locului/locurilor de consum relativ la care reclamați sau POD acestuia/acestora.

B) Natura evenimentului  care v-a  afectat, data/datele la care acesta/acestea s-au produs (anul, luna, ziua, aprox ora sau intervalul orar)

C) În cazul când a existat,  interacțiunea cu entitatea/entitățile operatorului de distribuție cărora v-ați adresat: Entitatea de distribuție cu care ați relaționat ( cui v-ați adresat ex: secretariat; call center, etc), modul de contactare (reclamație scrisă; email; telefonic); în cazul apelurilor telefonice numărul de telefon la care ați sunat și numărul de telefon de pe care ați sunat) și data apelului (anul, luna, ziua, ora sau intervalul orar aproximativ).