NR. INREGISTRARE

98594 / 09.04.2024

ANUNȚ PUBLIC

” DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. prin S.C. ATRIA CONCEPT S.R.L.  anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fară evaluarea impactului asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra  mediului pentru proiectul

“Extindere rețea electrică de distribuție, str. Ion Dongorozi, Municipiul Tecuci, jud. Galati.’’

propus a fi  amplasat în Municipiul Tecuci, str. Ion Dongorozi , județul Galați.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la următoarea adresă de internet http://apmgl.anpm.ro la secțiunea: Reglementări- Acordul de mediu- Proiect decizie etapă de încadrare.

Observațiile publicului la proiectul deciziei de încadrare se primesc la A.P.M. Galați pe e-mail office@apmgl.anpm.ro sau pe fax 0236 471009, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.”

PLATFORMĂ ON-LINE pentru racordare la rețea și obținere avize de amplasament:

ZONA TN (Cluj, Bihor, Maramureș, Satu-Mare, Bistrița-Năsăud, Sălaj)

ZONA TS (Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu)

ZONA MN (Brăila, Buzău, Dâmbovița, Galați, Prahova, Vrancea)