Pentru a accesa portalul DEER SA zona Muntenia Nord, utilizatorii vor folosi link-ul:

https://epayments.edmn.ro/epmn/do?action=loginForm

Acces utilizatori la portal: Utilizatorii RED (consumatori casnici, consumatori noncasnici, producători de energie electrică și prosumatori) din zona de concesiune DEER Muntenia Nord, au asigurat accesul la date prin intermediul unui cont de acces portal.

Pentru crearea contului de acces, solicitantul va completa o cerere care se va transmite distribuitorului la adresa de email contractare.mnd@distributie-energie.ro